Název: Úmyslné formy usmrcení
Další názvy: Forms of intentional homicide
Autoři: Vydrová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Wipplinger, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4209
Klíčová slova: úmyslné usmrcení;vražda;zabití;vražda novorozeného dítěte matkou;afektdelikt;premeditace;homicida;eutanázie;usmrcení na žádost
Klíčová slova v dalším jazyce: intentional homicide;murder;manslaughter;infanticide;euthanasia;homicide on request
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje platné právní úpravě úmyslných forem usmrcení se zaměřením na trestný čin vraždy, zabití a vraždy novorozeného dítěte matkou. Zároveň podává stručný historický vývoj právní úpravy úmyslných forem usmrcení od vzniku Československé republiky po současnost. Pojednáno je také o úmyslných formách usmrcení z hlediska kriminologického.Součástí práce je rovněž výklad úmyslných usmrcení v trestním právu Anglie a Walesu. V neposlední řadě se diplomová práce zabývá úvahami de lege ferenda se zaměřením na problematiku eutanázie a v jejím rámci na skutkovou podstatu trestného činu usmrcení na žádost, která nebyla do nového trestního zákoníku zařazena.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the legal regulation forms of intentional homicide with focus on the crimes of murder, manslaughter and infanticide. This work gives an overwiew of the historical development forms of intentional homicide since the establishment of the independent Czechoslovakia till the currently as well. This thesis also deals with forms of intentional homicide in terms of criminology. There is included focuse of intentional homicide in England and Wales as well. There are mentional the reasoning de lege ferenda what I focused on euthanasia issue and also suggested crime of homicide on request.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vydrova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce854,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vydrova_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce872,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vydrova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce261,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4209

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.