Title: Ilustrovaná kniha
Other Titles: Ilustrated book
Authors: Zemek, Vít
Advisor: Duchek Tomáš, MgA.
Referee: Gočál Šimon, Bc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42096
Keywords: středověk;pastevectví;digitální malba;ilustrace;realismus
Keywords in different language: medieval;pastoralism;digital painting;illustration;realism
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na středověké pastevectví. Zabývá se digitální malbou - portrétem a krajinomalbou. V práci jsem se zaměřoval na realistickou studii zvířat, lidí a krajin české země. Výsledná kniha má pevnou vazbu V8 - matné lamino desky s parciálním lakem a křídovým papírem uvnitř.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on medieval pastoralism. It deals with digital painting - portrait and landscape painting. I focused on a realistic study of animals, people and landscapes of the Czech lands in my work. The final book has a V8 hardcover - matt laminated cover with a varnish and chalk paper inside.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zemek_Vit.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Zemek.pdfPosudek vedoucího práce463,62 kBAdobe PDFView/Open
Zemek_0.pdfPosudek oponenta práce546,5 kBAdobe PDFView/Open
Zemek_1.pdfPrůběh obhajoby práce292,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.