Název: Úloha obhájce v dokazování
Další názvy: The role of an advocate in Criminal evidence of criminal proceeding
Autoři: Musilová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4214
Klíčová slova: Obhájce;právo na obhajobu;obhajba;dokazování;důkazní prostředky
Klíčová slova v dalším jazyce: advocate;criminal proceedings;evidence;advocacy
Abstrakt: Jedná se o diplomovou práci na téma úloha obhájce v dokazování a je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola pojednává historickém vývoji trestního řízení, jeho významných kodifikacích a novelách a vývoji advokacie v Českých zemích. Druhá popisuje prameny práva na obhajobu v mezinárodních dokumentech i vnitrostátních předpisech a rozebírá podrobněji zajištění práva na obhajobu v souladu s uvedenými prameny. Třetí kapitola je zaměřena na samotný vztah obhájce a jeho klineta s ohledem na práva a povinnosti obhájce- advokáta. Ve čtvrté a stěžejní kapitole rozebírám úlohu obhájce v jednotlivých důkazních prostředcíh, v souladu s jeho oprávněním důkaz vyhledat, navrhnout a provést. Závěrečná kapitola je zasvěcena otázce nového trestního řádu s ohledem na úpravu obhajoby.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis is focuses on the current state of evidence in criminal proceeding and a general part of advocate in this process. The thesis is divided into five main chapters. First chapter about history of evidence in criminal proceeding in the Czech Republic with the inclusion of important amendments of act till the recent form contained in a criminal procedure acts. Secod is summarizes sources of law in international agreements and domestic legislation. The third chapter describe concept relation between the advocate and his client. Following adn fundamental chapter descibes the role of advocate in individual items of evidence during a criminal proceeding The fifth chapter describes the posibilites of pleading in conciderations of the knew Code of criminal Procedure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Martina Musilova Final version PDF1.pdfPlný text práce868,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musilova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce997,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musilova_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce954 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce255,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4214

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.