Název: Daňové trestné činy
Další názvy: Tax crimes
Autoři: Kolomičenko, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4218
Klíčová slova: daně;daňové trestné činy;zkrácení daně;vylákání výhody;účinná lítost;trestní odpovědnost právnických osob;hospodářské trestné činy
Klíčová slova v dalším jazyce: tax;tax crimes;reduction of taxes;elicitation of advantage;effective remorse;criminal liability of legal entities;economic criminal offences
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje daňovým trestným činům. Tato práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se věnuje hospodářským trestným činům a jejich vztahu k daňovým trestným činům. Další kapitola je historickým přehledem, který popisuje vývoj daňových trestných činů od roku 1852 do současnosti. Ve třetí kapitole jsou vysvětleny základní daňové pojmy a daňové řízení. Ve čtvrté kapitole se autor práce zabývá hlavními daňovými trestnými činy a jejich vztahem k trestní odpovědnosti právnických osob. V poslední kapitole autor popisuje cizí právní úpravy daňových trestných činů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a Tax crimes. This work consists of several chapters. The first chapter provides an introduction to economic criminal offences. The second chapter is the historic overview. This chapter describes the development of the tax crimes from the year 1852 to now. In the next chapter the basics of tax issues are described. Next chapter covers the main tax crimes and the criminal liability of legal entity. The last chapter of this thesis is dedicated to the foreign legal systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_danove_trestne_ciny_Jakub_Kolomicenko.pdfPlný text práce945,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolomicenko_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolomicenko_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce723,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolomicenko_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce269,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4218

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.