Title: Odměňování zaměstnanců v nepodnikatelské sféře
Other Titles: Renumeration of employees in non-business sphere
Authors: Macůrek, Jaroslav
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4226
Keywords: plat;odměna;příplatek;ohodnocení
Keywords in different language: salary;fee;surcharge;assessment
Abstract: Předkládaná práce se zabývá aktuální problematikou platového ohodnocení příslušníků Policie České republiky. Nespokojenost příslušníků policie s ohodnocením jejich práce stále stoupá a dokonce se již projevila veřejnými demonstracemi za splnění mzdových požadavků. Předkládaná práce analyzuje v rámci svého rozsahu největší problémy, které bude muset vláda České republiky v nejbližším období opět řešit.
Abstract in different language: The present work deals with the current issue of remuneration of members of Police of the Czech Republic. Dissatisfaction with the ranking police officers of their work is constantly increasing and even is already reflected in public demonstrations meet wage demands. The present work analyzes the extent of its biggest problems that the government of the Czech Republic again in the near term to address.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odmenovani zamestnancu v nepodnikatelske sfere- Jaroslav macurek.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Macurek-1.docPosudek vedoucího práce426,5 kBMicrosoft WordView/Open
Macurek-2.pdfPosudek oponenta práce41,67 kBAdobe PDFView/Open
Macurek Jaroslav.pdfPrůběh obhajoby práce39,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.