Title: Práva a povinnosti členů bytových družstev
Other Titles: Rights and Obligations of the Members of Housing Cooperatives
Authors: Holejšovský, Josef
Referee: Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42262
Keywords: družstvo;členská práva;bytové družstvo;členské povinnosti;družstevní podíl
Keywords in different language: cooperative;membership rights;housing cooperative;membership obligations;cooperative share
Abstract: Obsahem práce je zmapování, sumarizace všech práv a povinností členů bytových družstev. Zhodnocení každého jednotlivého práva a povinnosti z hlediska jeho obsahu, rozsahu, vazby k dalším právům a povinnostem i dalším družstevním institutům.
Abstract in different language: The present paper seeks to pam and summarize all rights and obligations of members of housing cooperatives; to assess each individual right or obligation in terms of its substance and scope and in terms of how it is interrelated to other rights and obligations or to other cooperative institutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 23-08-2020.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Holejsovsky.pdfPosudek oponenta práce54,49 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Holejsovsky.pdfPrůběh obhajoby práce670,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.