Název: Utváření ocelových třísek při soustružení materiálů "FV535" a "FV448" ve firmě Precision Castparts CZ s.r.o.
Další názvy: Forming of steel chips during turning materials "FV535" and "FV448" in Precision Castparts CZ Ltd.
Autoři: Holub, Václav
Vedoucí práce/školitel: Řehoř, Jan
Oponent: Bozděch, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4239
Klíčová slova: trvanlivost;utváření;břitová destička;opotřebení;řezné podmínky
Klíčová slova v dalším jazyce: cutting life;formativ;cutting tip;wear;cutting parameters
Abstrakt: Diplomová práce byla zaměřena na utváření třísek při soustružení materiálů "FV 535" a "FV 448". Oba tyto materiály se využívají převážně v leteckém průmyslu.Byly testovány různé břitové destičky u kterých byla sledována trvanlivost břitu a tvar a velikost vznikající třísky. Cílem této práce bylo navržení nejvhodnější varianty břitové destičky z hlediska trvanlivosti a z hlediska vzniklé třísky.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis was focused on chip formation in turning materials "FV535" and FV "448". Both of these materials are mainly used in the aerospace industry. Have been tested in three cutting tips and was observed their cutting life and the shape and size of the resulting chips. The aim of this work was to choose the best solution in terms of cutting life inserts and in terms of durability resulting chips.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Utvareni ocelovych trisek pri soustruzeni materialu FV 535 a FV 448 ve firme Precision Castparts CZ s.r.o..pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holub V. - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce942,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holub V. - opo. DP.PDFPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holub Vaclav- prubeh obhajoby DP0001.PDFPrůběh obhajoby práce259,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4239

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.