Název: Tuning Stoichiometry and Structure of Pd-WO3−x Thin Films for Hydrogen Gas Sensing by High-Power Impulse Magnetron Sputtering
Další názvy: Vliv struktury a stechiometrie vrstev Pd-WO3−x připravených metodou HiPIMS na senzorické vlastnosti při detekci vodíku
Autoři: Kumar, Nirmal
Haviar, Stanislav
Rezek, Jiří
Baroch, Pavel
Zeman, Petr
Citace zdrojového dokumentu: KUMAR, N., HAVIAR, S., REZEK, J., BAROCH, P., ZEMAN, P. Tuning Stoichiometry and Structure of Pd-WO3−x Thin Films for Hydrogen Gas Sensing by High-Power Impulse Magnetron Sputtering. Materials, 2020, roč. 13, č. 22, s. „5101-1“-„5101-12“. ISSN 1996-1944.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: MDPI
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85096083826
http://hdl.handle.net/11025/42427
ISSN: 1996-1944
Klíčová slova: Oxid wolframu;WO3;detekce vodíku;kontuktometrický plynový senzor;HiPIMS;stechiometrie
Klíčová slova v dalším jazyce: Tungsten oxide;WO3;Hydrogen sensing;Conductometric gas sensor;HiPIMS;Stoichiometry
Abstrakt: Použitím metody HiPIMS (vysokovýkonové pulzní magnetronové naprašování) a změnou parametrů při depozici jsme připravili vrstvy oxidu wolframu s různou stechiometrií a krystalickou strukturou. Po následném žíhání byly vrstvy podrobeny pečlivé analýze krystalické struktury (XRD), morfologie (SEM), složení (Ramanova spektroskopie, EDS) a upraveny jako konduktometrické senzory vodíku. Bylo zjištěno, že pomocí vhodného složení (substechiometrie okolo WO2,76) je možné syntetizovat vrstvy, které během žíhání krystalizují v monoklinické fázi. Tato fáze se ukázala jako nejcitlivější na vodík. Pro zvýšení citlivosti a snížení detekční teploty byly použity částice paladia připravené konvenčním DC magnetronovým naprašováním.
Abstrakt v dalším jazyce: By tuning the deposition parameters of reactive high-power impulse magnetron sputtering, specifically the pulse length, we were able to prepare WO3−x films with various stoichiometry and structure. Subsequently, the films were annealed in air at moderate temperature (350 °C). We demonstrate that the stoichiometry of the as-deposited films influences considerably the type of crystalline phase formed in the annealed films. The appropriate sub-stoichiometry of the films (approx. WO2.76) enabled crystallization of the monoclinic phase during the annealing. This phase is favorable for hydrogen sensing applications. To characterize the sensory behavior of the films, the tungsten oxide films were decorated by Pd nanoparticles before annealing and were assembled as a conductometric gas sensor. The sensory response of the films that crystallized in the monoclinic structure was proven to be superior to that of the films containing other phases
Práva: © MDPI
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KFY)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
OBD20_Kumar,Haviar,Rezek_clanek.pdf3,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD