Title: Vliv frézování na stabilitu upnutí nástroje v tepelném upínači.
Other Titles: The effect of milling on the stability of the clamping tool in the thermal chuck.
Authors: Zemene, Petr
Advisor: Řehoř, Jan
Referee: Zetek, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4253
Keywords: tepelné upínací pouzdro;stabilita upnutí;stabilita řezného procesu;vytahování nástroje;upínací síla;plošný tlak;řezné síly;vibrace;moderní metody obrábění
Keywords in different language: thermal chuck;clamping stability;the stability of the cutting process;removing tools;clamping force;surface pressure;cutting forces;vibrations;modern machining methods
Abstract: Cílem této diplomové práce je zaměřit se na problém vytahování nástroje, upnutého v tepelném upínači. Zmapování faktorů, které mají vliv na stabilitu upnutí nástroje v tepelném upínači a určení jejich významu. Práce se zaměřuje na upínání nástrojů menších průměrů. Významným přínosem práce je především spolupráce s firmou GÜHRING spol. s r.o., rozšíření teoretických, ale i experimentálních znalostí týkající se problematiky upínání rotačních nástrojů.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is to focus on a problem of removing tool clamped in the thermal chuck. Mapping all of the factors which have some influences on the stability of the clamping tool and to determine their significance. The thesis focuses on the clamping tools of smaller diameters. The most important contribution of this thesis is the possibility of cooperation with GÜHRING Inc., the extension of theoretical and experimental knowledge concerning the issues of clamping rotating tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vliv frezovani na stabilitu upnuti nastroje v tepelnem upinaci.pdfPlný text práce10,07 MBAdobe PDFView/Open
Zemene - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce818,96 kBAdobe PDFView/Open
Zemene - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Zemene - obhajoba DP.PDFPrůběh obhajoby práce259,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.