Název: Vliv frézování na stabilitu upnutí nástroje v tepelném upínači.
Další názvy: The effect of milling on the stability of the clamping tool in the thermal chuck.
Autoři: Zemene, Petr
Vedoucí práce/školitel: Řehoř, Jan
Oponent: Zetek, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4253
Klíčová slova: tepelné upínací pouzdro;stabilita upnutí;stabilita řezného procesu;vytahování nástroje;upínací síla;plošný tlak;řezné síly;vibrace;moderní metody obrábění
Klíčová slova v dalším jazyce: thermal chuck;clamping stability;the stability of the cutting process;removing tools;clamping force;surface pressure;cutting forces;vibrations;modern machining methods
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zaměřit se na problém vytahování nástroje, upnutého v tepelném upínači. Zmapování faktorů, které mají vliv na stabilitu upnutí nástroje v tepelném upínači a určení jejich významu. Práce se zaměřuje na upínání nástrojů menších průměrů. Významným přínosem práce je především spolupráce s firmou GÜHRING spol. s r.o., rozšíření teoretických, ale i experimentálních znalostí týkající se problematiky upínání rotačních nástrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to focus on a problem of removing tool clamped in the thermal chuck. Mapping all of the factors which have some influences on the stability of the clamping tool and to determine their significance. The thesis focuses on the clamping tools of smaller diameters. The most important contribution of this thesis is the possibility of cooperation with GÜHRING Inc., the extension of theoretical and experimental knowledge concerning the issues of clamping rotating tools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Vliv frezovani na stabilitu upnuti nastroje v tepelnem upinaci.pdfPlný text práce10,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemene - hodnoceni - DP.PDFPosudek vedoucího práce818,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemene - opo - DP.PDFPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemene - obhajoba DP.PDFPrůběh obhajoby práce259,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4253

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.