Title: Nedestruktivní výzkum vesnice Újezd - Mähring na Ašsku zaniklé po roce 1945
Other Titles: Non - destructive research of the village Újezd - Mähring in the Aš region destroyed after 1945
Authors: Uhlík, Tomáš
Advisor: Vařeka, Pavel
Referee: Funk, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4261
Keywords: Ašsko;nedestruktivní výzkum;Újezd - Mähring;vesnice zaniklá po roce 1945
Keywords in different language: Ašsko;non-destructive research;Újezd - Mähring;village perished after 1945
Abstract: Práce se zabývá problémem archeologického výzkumu vesnice zaniklé po roce 1945. Vesnice Újezd - Mähring se nacházela nedaleko města Aš. Byla založena během středověké kolonizace, opuštěna po druhé světové válce. Po rešerši historických pramenů byla vybrána destrukce domu pro nedetruktivní archeologický výzkum.
Abstract in different language: This paper is about the problem of archeological research in the village perished in the second half of 20 century. The village Ujezd ? Mähring was situated near the town As. It was founded during the medieval colonization and desserted after World War II. After the research of historical sources (maps, photographs and documents) a destructed house was chosen for non-destructive archeological research. A problem of destructive transformations was closely discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uhlik_Tomas_Nedestruktivni_vyzkum_vesnice_Ujezd_Mahring_na_Assku_zanikle_po_roce_1945_KAR_2011.pdfPlný text práce19,44 MBAdobe PDFView/Open
Uhlik-Vareka VP.pdfPosudek vedoucího práce188,31 kBAdobe PDFView/Open
Uhlik-Funk OP.pdfPosudek oponenta práce155,33 kBAdobe PDFView/Open
Uhlik.pdfPrůběh obhajoby práce87,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.