Title: Archeologie vesnic zaniklých po roce 1945 (nedestruktivní výzkum vsi Vranov - Frohnau)
Other Titles: Archaeology of deserted villages after 1945: Research village (Vranov - Frohnau)
Authors: Kindrat, Václav
Advisor: Funk, Lukáš
Referee: Rak, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4267
Keywords: zaniklé obce;Vranov;nedestruktivní archeologie;vojenský újezd;Plikenštejn;vojenská mapování
Keywords in different language: deserted villages;Vranov;non-destructive archaeology;military area;Plikenštejn;military surveys
Abstract: Práce se zabývá vývojem obce Vranov (německý název Frohnau), ležící na Sokolovsku. Práce uvádí vývoj názvu obce a důvod jejího zániku ve 40. letech 20. století. Dále je zdokumentován stav reliktů domů v době vzniku práce.
Abstract in different language: Purpose of this work is non-destructive archaeological research of deserted village Vranov (in german named Frohnau). Vranov is located in region Sokolov. Village was deserted in year 1946. Relicts of houses are documented in the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vaclav Kindrat.pdfPlný text práce10,92 MBAdobe PDFView/Open
Kindrat_Funk VP.pdfPosudek vedoucího práce665,88 kBAdobe PDFView/Open
Kindrat_Rak OP.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Kindrat.pdfPrůběh obhajoby práce125,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.