Název: Archeologie vesnic zaniklých po roce 1945 (nedestruktivní výzkum vsi Vranov - Frohnau)
Další názvy: Archaeology of deserted villages after 1945: Research village (Vranov - Frohnau)
Autoři: Kindrat, Václav
Vedoucí práce/školitel: Funk, Lukáš
Oponent: Rak, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4267
Klíčová slova: zaniklé obce;Vranov;nedestruktivní archeologie;vojenský újezd;Plikenštejn;vojenská mapování
Klíčová slova v dalším jazyce: deserted villages;Vranov;non-destructive archaeology;military area;Plikenštejn;military surveys
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem obce Vranov (německý název Frohnau), ležící na Sokolovsku. Práce uvádí vývoj názvu obce a důvod jejího zániku ve 40. letech 20. století. Dále je zdokumentován stav reliktů domů v době vzniku práce.
Abstrakt v dalším jazyce: Purpose of this work is non-destructive archaeological research of deserted village Vranov (in german named Frohnau). Vranov is located in region Sokolov. Village was deserted in year 1946. Relicts of houses are documented in the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Vaclav Kindrat.pdfPlný text práce10,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kindrat_Funk VP.pdfPosudek vedoucího práce665,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kindrat_Rak OP.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kindrat.pdfPrůběh obhajoby práce125,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4267

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.