Název: Raně a vrcholně středověké osídlení na Teplicku
Další názvy: Early and High medieval settlement in Teplice region
Autoři: Kožešníková, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Čapek, Ladislav
Oponent: Malina, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4268
Klíčová slova: středověk;osídlení;transformace;Teplice;doba hradištní;vrcholný středověk;raný středověk;komponenta;sídelní areál;pohřební areál
Klíčová slova v dalším jazyce: settlement;middle ages;transformation;Teplice region;high middle ages;early middle ages;regional literature;description
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je shrnutí dosavadních dostupných informací o sídelních, pohřebních a sociálních strukturách z oblasti teplického regionu z období raného a vrcholného středověku. Vybraná data jsou založena na práci s regionální literaturou a historickými (písemnými) prameny. Současně jsou data založena na stávající archeologické databázi Čech a její revizi, čímž je vytvářen ucelený seznam lokalit s jejich časovým, prostorovým a funkčním zařazením. K jednotlivým areálům a jejich komponentám je sledován prostorový vztah pomocí map vytvořených v ArcMap.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the settlement transformations of Teplice region at the end of the Early and High medieval times. It focuses on information about settlement and burial structures from the Teplice region. Information comes from publications of regional literature and historical (written) sources. Selected data is based on Archaeological database of Czech republic and its revision. The individual settlement and burial components is monitored their spatial relations thanks by maps (made in ArcMap programme). The first chapter is about geography and geomorfology in region. The following chapter is about periodization and historical and archaeological knowledge cases. Some of next following chapters are about description of sites, their time inclusion and function. One of the last chapters is dedicated to a transformation settlement at the turn of Early and High medieval time. This relations show sites and their components. At the end of this thesis is a list of the sites from Teplice region, maps and visual documentation made from photos.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Dominika Kozesnikova.pdfPlný text práce12,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozesnikova_Capek VP.pdfPosudek vedoucího práce51,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozesnikova_Malina OP.pdfPosudek oponenta práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozesnikova.pdfPrůběh obhajoby práce99,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.