Title: Raně a vrcholně středověké osídlení na Teplicku
Other Titles: Early and High medieval settlement in Teplice region
Authors: Kožešníková, Dominika
Advisor: Čapek, Ladislav
Referee: Malina, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4268
Keywords: středověk;osídlení;transformace;Teplice;doba hradištní;vrcholný středověk;raný středověk;komponenta;sídelní areál;pohřební areál
Keywords in different language: settlement;middle ages;transformation;Teplice region;high middle ages;early middle ages;regional literature;description
Abstract: Cílem bakalářské práce je shrnutí dosavadních dostupných informací o sídelních, pohřebních a sociálních strukturách z oblasti teplického regionu z období raného a vrcholného středověku. Vybraná data jsou založena na práci s regionální literaturou a historickými (písemnými) prameny. Současně jsou data založena na stávající archeologické databázi Čech a její revizi, čímž je vytvářen ucelený seznam lokalit s jejich časovým, prostorovým a funkčním zařazením. K jednotlivým areálům a jejich komponentám je sledován prostorový vztah pomocí map vytvořených v ArcMap.
Abstract in different language: This thesis deals with the settlement transformations of Teplice region at the end of the Early and High medieval times. It focuses on information about settlement and burial structures from the Teplice region. Information comes from publications of regional literature and historical (written) sources. Selected data is based on Archaeological database of Czech republic and its revision. The individual settlement and burial components is monitored their spatial relations thanks by maps (made in ArcMap programme). The first chapter is about geography and geomorfology in region. The following chapter is about periodization and historical and archaeological knowledge cases. Some of next following chapters are about description of sites, their time inclusion and function. One of the last chapters is dedicated to a transformation settlement at the turn of Early and High medieval time. This relations show sites and their components. At the end of this thesis is a list of the sites from Teplice region, maps and visual documentation made from photos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Dominika Kozesnikova.pdfPlný text práce12,59 MBAdobe PDFView/Open
Kozesnikova_Capek VP.pdfPosudek vedoucího práce51,92 kBAdobe PDFView/Open
Kozesnikova_Malina OP.pdfPosudek oponenta práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Kozesnikova.pdfPrůběh obhajoby práce99,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.