Název: Irmfried Eberl – velitel Treblinky s lékařským titulem
Další názvy: Irmfried Eberl – Head of Treblinka With a Medical Degree
Autoři: Chocholatý, Michal
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 2, s. 90-124.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2021/02/Memo_2020_2-final.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42702
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: Irmfried Eberl;vyhlazovací tábor;Treblinka;SS‑Sonderkommando;plynové komory
Klíčová slova v dalším jazyce: Irmfried Eberl;extermination camp;Treblinka;SS‑Sonderkommando;gas chambers
Abstrakt: Studie má za cíl vystihnout relevantní milníky v nacistické kariéře rakouského lékaře Irmfrieda Eberla, prvního velitele vyhlazovacího tábora Treblinka. Zvláštní důraz přitom klade právě na jeho činnost bezprostředně spjatou s působením v tomto vyhlazovacím táboře, kde vytvořil podmínky pro to, aby se stal držitelem rekordu v počtu zavražděných osob, jehož dosáhl za pouhých pět týdnů. Součástí studie je i Eberlův životopis, ze kterého je patrná ideologická radikalizace tohoto člověka, jež ho velice přímočaře dovedla až do Treblinky. Přípravu tohoto tábora na likvidační provoz provázela Eberlova neobyčejná agilnost, se kterou přistupoval k plnění svých úkolů. V Treblince zaslepila racionální uvažování doktora medicíny nacistická ideologie, ta poskytla živnou půdu proto, aby pošlapal hlavní myšlenky svého povolání. Ztráta racionálního úsudku mu přesto nezabránila v tom, aby se i nadále pohyboval v prostředí, kde byla plánovaná smrt a mučení vězňů nacistických táborů na denním pořádku. Tak jako mnozí jeho kolegové, i on ordinoval jedinou medikaci, kterou byla smrt, i když v různých podobách.
Abstrakt v dalším jazyce: The present paper aims to capture relevant milestones of the „extermination career“ in the life of Austrian physician Irmfried Eberl, a first commandant of extermination camp Treblinka. It primarily focuses on his activities directly connected with his work in Treblinka. In this extermination camp, Eberl created the conditions that helped him to become a record holder in the number of murdered persons, achieved in only five weeks. A part of the paper presents Eberl’s biography which shows his ideological radicalization that led him very directly to the threshold of Treblinka. The preparations of the camp for homicidal operation were accompanied by Eberl’s extraordinary agility to fulfil his tasks. The duties he performed at Treblinka had clouded his judgement. The Nazi ideology gave him a fertile ground to defile the main principles of his medical profession. Despite having lost his rational opinion, he continued to be a part of an environment where planned death as well as torture of the prisoners of Nazi camps were a daily occurrence. Like many of his colleagues, he prescribed only one medication, that of death in various forms.
Práva: © viaCentrum
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 10, č. 2 (2020)
Roč. 10, č. 2 (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Chocholatý.pdfPlný text466,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42702

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.