Title: Archeologické nálezy rolniček, jejich funkce a symbolický význam
Other Titles: Archaeological finds of jingle bells, their functions and symbolical significance
Authors: Mezuliáníková, Anna
Advisor: Schejbalová, Zdeňka
Referee: Orna, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4278
Keywords: rolničky;ozdoby;archeologické nálezy;středověk;novověk;funkce;symbolika;technologie výroby;ikonografie;typologie
Keywords in different language: jingle bells;decorations;archaeological finds;the Middle Age;modern times;functions;symbolical significance;production;iconography;typology
Abstract: Předmětem této práce je popis vývoje rolniček od raného středověku do novověku v Čechách a na Moravě. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány funkci rolniček v jednotlivých obdobích, jejich symbolickému významu, technologii výroby a jejich zobrázování v ikonografických pramenech.Součástí práce je databáze obsahující vybrané nálezy rolniček z Čech a Moravy.
Abstract in different language: This work deals with the evolution of jingle bells from the Early Middle Age to modern times. Separate chapters dedicate function, symbolical significance, production of jingle bells and their role in iconography. Part of this work is database which contains selected archaeological finds of jingle bells from Bohemia and Moravia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Mezulianikova.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFView/Open
Mezulianikova_Schejbalova VP.pdfPosudek vedoucího práce735,68 kBAdobe PDFView/Open
Mezulianikova_Orna OP.pdfPosudek oponenta práce519,27 kBAdobe PDFView/Open
Mezulianikova.pdfPrůběh obhajoby práce105,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.