Název: Archeologické nálezy rolniček, jejich funkce a symbolický význam
Další názvy: Archaeological finds of jingle bells, their functions and symbolical significance
Autoři: Mezuliáníková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Schejbalová, Zdeňka
Oponent: Orna, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4278
Klíčová slova: rolničky;ozdoby;archeologické nálezy;středověk;novověk;funkce;symbolika;technologie výroby;ikonografie;typologie
Klíčová slova v dalším jazyce: jingle bells;decorations;archaeological finds;the Middle Age;modern times;functions;symbolical significance;production;iconography;typology
Abstrakt: Předmětem této práce je popis vývoje rolniček od raného středověku do novověku v Čechách a na Moravě. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány funkci rolniček v jednotlivých obdobích, jejich symbolickému významu, technologii výroby a jejich zobrázování v ikonografických pramenech.Součástí práce je databáze obsahující vybrané nálezy rolniček z Čech a Moravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the evolution of jingle bells from the Early Middle Age to modern times. Separate chapters dedicate function, symbolical significance, production of jingle bells and their role in iconography. Part of this work is database which contains selected archaeological finds of jingle bells from Bohemia and Moravia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Mezulianikova.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mezulianikova_Schejbalova VP.pdfPosudek vedoucího práce735,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mezulianikova_Orna OP.pdfPosudek oponenta práce519,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mezulianikova.pdfPrůběh obhajoby práce105,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.