Název: Prostorové vlastnosti středověkých tvrzí- Karlovarsko
Další názvy: Spatial properties of medieval forts-in the Karlovy Vary Region
Autoři: Pecháčková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Malina, Ondřej
Oponent: Hložek, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4282
Klíčová slova: tvrz;Karlovarsko;archeologie;GIS;prostorové vlastnosti;středověk
Klíčová slova v dalším jazyce: fortress;Karlovarsko;archeology;GIS;spatial properties;middle ages
Abstrakt: Práce se zabývá prostorovými vlastnostmi tvrzí na karlovarsku. Je součástí projektu Tvrze v Čechách, který probýhá na katedře archeologie pod ZČU. Práce studuje souvislosti mezi tvrzemi a antopogenními a přírodními prvky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with spatial properties of the fortress in the Karlovy Vary Region. It is a part of project The Fortress in Bohemia. The project arose on The Department of Archeology at The Univerzity of West Bohemia in Pilsen. The bachelor thesis studies a connection between fortress and anthropogenic and nature elements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Klara Pechackova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechackova_Malina VP.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechackova_Hlozek OP.pdfPosudek oponenta práce762,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechackova.pdfPrůběh obhajoby práce97,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.