Title: Prostorové vlastnosti středověkých tvrzí- Karlovarsko
Other Titles: Spatial properties of medieval forts-in the Karlovy Vary Region
Authors: Pecháčková, Klára
Advisor: Malina, Ondřej
Referee: Hložek, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4282
Keywords: tvrz;Karlovarsko;archeologie;GIS;prostorové vlastnosti;středověk
Keywords in different language: fortress;Karlovarsko;archeology;GIS;spatial properties;middle ages
Abstract: Práce se zabývá prostorovými vlastnostmi tvrzí na karlovarsku. Je součástí projektu Tvrze v Čechách, který probýhá na katedře archeologie pod ZČU. Práce studuje souvislosti mezi tvrzemi a antopogenními a přírodními prvky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with spatial properties of the fortress in the Karlovy Vary Region. It is a part of project The Fortress in Bohemia. The project arose on The Department of Archeology at The Univerzity of West Bohemia in Pilsen. The bachelor thesis studies a connection between fortress and anthropogenic and nature elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Klara Pechackova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Pechackova_Malina VP.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Pechackova_Hlozek OP.pdfPosudek oponenta práce762,35 kBAdobe PDFView/Open
Pechackova.pdfPrůběh obhajoby práce97,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.