Název: Induction hardening of steels with use of the device for incremental forming of round bars HDQT-R 30-12
Další názvy: INDUKČNÍ KALENÍ OCELÍ S POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PRO INKREMENTÁLNÍ TVÁŘENÍ KRUHOVÝCH TYČÍ HDQT-R 30-12
Autoři: Peković, Michal
Vrtáček, Jiří
Janda, Tomáš
Volkmannová, Julie
Citace zdrojového dokumentu: PEKOVIĆ, M. VRTÁČEK, J. JANDA, T. VOLKMANNOVÁ, J.Induction hardening of steels with use of the device for incremental forming of round bars HDQT-R 30-12. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: IOP Publishing LTD
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85080886894
http://hdl.handle.net/11025/42902
ISSN: 1757-8981
Klíčová slova: Indukční kalení;kalení;AHSS;tvrdost
Klíčová slova v dalším jazyce: Induction hardening;quenching;AHSS;hardness
Abstrakt: Technologie indukčního kalení je využívána hlavně pro zpracování dílů, u nichž je požadována vysoká tvrdost a odolnost proti opotřebení při zachování houževnatého jádra. Běžně je využívána tato technologie pro zpracování čelních ozubených kol, ložisek. Dále jsou vyvíjeny inovativní technologie indukčního kalení pro složitější automobilové díly, jako jsou vačkové a klikové hřídele. V procesu indukčního kalení dochází k ohřívání oceli průchodem vysokofrekvenčního střídavého proudu cívkou, která je považována za primární vinutí transformátoru. Oblast, ve které tepelně zpracovávaný materiál leží nebo prochází skrz, je považována za zkratové sekundární vinutí. Zařízení pro inkrementální tváření kruhových tyčí HDQT-R 30-12 je vybaveno takovými moduly pro tepelné zpracování, které lze využít pro tepelné zpracování jak po válcování, tak i bez samotného procesu tváření. Ohřev je zde zajištěn pěticí indukčních cívek, díky nimž je možnost ohřát ocel mnohem rychleji než komorová pec a dochází zde tedy k nižší oxidaci povrchu oceli. Tento článek představuje výsledky mikrostruktury a tvrdosti testovaných oceli 42CrMo4, 13CrMo4 a S235JR po ohřátí s růžným nastavením výkonů indukčních ohřívačů a následným kalením do vodní lázně.
Abstrakt v dalším jazyce: Induction hardening is mainly used for treating parts in which high hardness, wear-resistance, and ductile core are required, such as spur gears, wind turbine rings, and bearings. Innovative induction hardening processes are also developed for complex automotive components, such as camshafts and crankshafts. In the process, steel is heated by passing high-frequency alternating current through a coil which is equivalent to the primary winding of a transformer. The material to be heat-treated is equivalent to a short-circuited secondary winding. The HDQT-R 30-12 device for incremental forming of round bars includes modules which can be used for heat-treating bars after rolling or even without rolling. Heating is provided by five induction coils at a faster rate than in a chamber furnace. In addition, there is less oxidation of the material surface. This paper presents findings related to microstructures and hardnesses in 42CrMo4, 13CrMo4, and S235JR steel grades after heating at different inductor coil power settings with subsequent hardening in a water bath.
Práva: © IOP Publishing
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Peković_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012025.pdf1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42902

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD