Title: Induction hardening of steels with use of the device for incremental forming of round bars HDQT-R 30-12
Other Titles: INDUKČNÍ KALENÍ OCELÍ S POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PRO INKREMENTÁLNÍ TVÁŘENÍ KRUHOVÝCH TYČÍ HDQT-R 30-12
Authors: Peković, Michal
Vrtáček, Jiří
Janda, Tomáš
Volkmannová, Julie
Citation: PEKOVIĆ, M. VRTÁČEK, J. JANDA, T. VOLKMANNOVÁ, J.Induction hardening of steels with use of the device for incremental forming of round bars HDQT-R 30-12. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing LTD
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85080886894
http://hdl.handle.net/11025/42902
ISSN: 1757-8981
Keywords: Indukční kalení;kalení;AHSS;tvrdost
Keywords in different language: Induction hardening;quenching;AHSS;hardness
Abstract: Technologie indukčního kalení je využívána hlavně pro zpracování dílů, u nichž je požadována vysoká tvrdost a odolnost proti opotřebení při zachování houževnatého jádra. Běžně je využívána tato technologie pro zpracování čelních ozubených kol, ložisek. Dále jsou vyvíjeny inovativní technologie indukčního kalení pro složitější automobilové díly, jako jsou vačkové a klikové hřídele. V procesu indukčního kalení dochází k ohřívání oceli průchodem vysokofrekvenčního střídavého proudu cívkou, která je považována za primární vinutí transformátoru. Oblast, ve které tepelně zpracovávaný materiál leží nebo prochází skrz, je považována za zkratové sekundární vinutí. Zařízení pro inkrementální tváření kruhových tyčí HDQT-R 30-12 je vybaveno takovými moduly pro tepelné zpracování, které lze využít pro tepelné zpracování jak po válcování, tak i bez samotného procesu tváření. Ohřev je zde zajištěn pěticí indukčních cívek, díky nimž je možnost ohřát ocel mnohem rychleji než komorová pec a dochází zde tedy k nižší oxidaci povrchu oceli. Tento článek představuje výsledky mikrostruktury a tvrdosti testovaných oceli 42CrMo4, 13CrMo4 a S235JR po ohřátí s růžným nastavením výkonů indukčních ohřívačů a následným kalením do vodní lázně.
Abstract in different language: Induction hardening is mainly used for treating parts in which high hardness, wear-resistance, and ductile core are required, such as spur gears, wind turbine rings, and bearings. Innovative induction hardening processes are also developed for complex automotive components, such as camshafts and crankshafts. In the process, steel is heated by passing high-frequency alternating current through a coil which is equivalent to the primary winding of a transformer. The material to be heat-treated is equivalent to a short-circuited secondary winding. The HDQT-R 30-12 device for incremental forming of round bars includes modules which can be used for heat-treating bars after rolling or even without rolling. Heating is provided by five induction coils at a faster rate than in a chamber furnace. In addition, there is less oxidation of the material surface. This paper presents findings related to microstructures and hardnesses in 42CrMo4, 13CrMo4, and S235JR steel grades after heating at different inductor coil power settings with subsequent hardening in a water bath.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Peković_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012025.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD