Název: Josef Pekař a jeho odkaz - Pekařova společnost Českého ráje
Další názvy: Josef Pekař and his legacy - Pekařova společnost Českého ráje
Autoři: Třešňáková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4291
Klíčová slova: Josef Pekař;Pekařovo dílo;Pekařův život;Pekařova společnost Českého ráje;vědecké konference;členové Pekařovy společnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: Josef Pekař;Pekař´s work;Pekař´s life;Pekař´s company of Bohemian paradise;scientific conferences;members of Pekarova Company
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Josef Pekař a jeho odkaz - Pekařova společnost Českého ráje se věnuje zachycení životu a dílu českého historika Josefa Pekaře (1870-1937), který byl významnou osobností české historiografie. V závěru jeho života vznikla Společnost pro povznesení Českého ráje, která sdružovala zájemce o českou historii a oblast Českého ráje. Po Pekařově úmrtí přijala společnost do svého názvu Pekařovo jméno. Společnost byla během komunistického režimu zakázána a k jejímu obnovení došlo v roce 1990. V současné době se nazvývá Pekařova společnost Českého ráje a vychází z Pekařových myšlenek a jeho odkazu. Celý život se věnoval poznávání a propagaci tohoto kraje. Hlavní činností společnosti je rozšiřovat vědomí široké veřejnosti o důležitých událostech a osobnostech nejen z oblasti Českého ráje.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis called Josef Pekar and his lefacy - Pekařova společnost Českého ráje is dedicated to capturing the life and work of Czech historian Josef Pekař (1870-1937), which were important personality in Czech history. At the end of his life was founded Pekařova společnost Českého ráje, which brought together those interested in Czech history and Czech Paradise area. After Pekař death, the Company received his name. The company was forbidden during the communist regime. It was restored in 1990. Currently, Pekařova společnost Českého ráje is based on ideas and his legacy. All his life he devoted himself to learning and promote this region. The main activity is to expand general scientific conferences about important events and personalities not only from the Bohemian Paradise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce844,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tresnakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tresnakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tresnakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce371,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4291

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.