Title: Josef Pekař a jeho odkaz - Pekařova společnost Českého ráje
Other Titles: Josef Pekař and his legacy - Pekařova společnost Českého ráje
Authors: Třešňáková, Hana
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4291
Keywords: Josef Pekař;Pekařovo dílo;Pekařův život;Pekařova společnost Českého ráje;vědecké konference;členové Pekařovy společnosti
Keywords in different language: Josef Pekař;Pekař´s work;Pekař´s life;Pekař´s company of Bohemian paradise;scientific conferences;members of Pekarova Company
Abstract: Diplomová práce s názvem Josef Pekař a jeho odkaz - Pekařova společnost Českého ráje se věnuje zachycení životu a dílu českého historika Josefa Pekaře (1870-1937), který byl významnou osobností české historiografie. V závěru jeho života vznikla Společnost pro povznesení Českého ráje, která sdružovala zájemce o českou historii a oblast Českého ráje. Po Pekařově úmrtí přijala společnost do svého názvu Pekařovo jméno. Společnost byla během komunistického režimu zakázána a k jejímu obnovení došlo v roce 1990. V současné době se nazvývá Pekařova společnost Českého ráje a vychází z Pekařových myšlenek a jeho odkazu. Celý život se věnoval poznávání a propagaci tohoto kraje. Hlavní činností společnosti je rozšiřovat vědomí široké veřejnosti o důležitých událostech a osobnostech nejen z oblasti Českého ráje.
Abstract in different language: The diploma thesis called Josef Pekar and his lefacy - Pekařova společnost Českého ráje is dedicated to capturing the life and work of Czech historian Josef Pekař (1870-1937), which were important personality in Czech history. At the end of his life was founded Pekařova společnost Českého ráje, which brought together those interested in Czech history and Czech Paradise area. After Pekař death, the Company received his name. The company was forbidden during the communist regime. It was restored in 1990. Currently, Pekařova společnost Českého ráje is based on ideas and his legacy. All his life he devoted himself to learning and promote this region. The main activity is to expand general scientific conferences about important events and personalities not only from the Bohemian Paradise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce844,29 kBAdobe PDFView/Open
Tresnakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Tresnakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Tresnakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce371,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.