Název: Římskokatolická církev na Plzeňsku 1948 - 1953
Další názvy: The Roman Catholic Church in the Plzeň region and district in 1948 - 1953
Autoři: Mácová Bryšová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Gebhart, Jan
Oponent: Řeháček, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4292
Klíčová slova: římskokatolická církev;komunismus;Československo 1948-1953;komunistická církevní politika;církevní šestka
Klíčová slova v dalším jazyce: roman catholic church;communism;Czechoslovakia 1948-1953;communism church policy;church six
Abstrakt: Pro představitele komunistické moci představovala římskokatolická církev jeden z nevážnějších problémů na cestě k totalitnímu ovládnutí společnosti. Chápali ji jako politickou organizaci a později i jako opoziční sílu, která hrubě narušovala jejich představu o kontrolované společnosti. Bezprostředně po převratu byly komunisty zahájeny takové kroky, které by církev přivedly pod státní kontrolu. Konečným cílem vládní církevní politiky bylo vytvoření národní katolické církve zcela odtržené od Vatikánu. Nejprve se režim sanžil o podmanění církve dohodou s biskupy, v dubnu 1949 však byla zahájena radikální církevní politika a následovala série mocenskopolitických opatření navrhovaných církevní komisí ÚV KSČ, církevní šestkou. Proti těmto zásahům nebyla církev schopná se postavit a po pětiletém boji se dostala zcela pod státní kontrolu.
Abstrakt v dalším jazyce: The communists saw the Church as a political institution and possible ideological opposition. In their eyes was the Church a barrier to their goal of controlled society. From the very start, the communistic policy followed the possibility to try to find compromises between the communistic regime and, especially, the Roman Catholic Church and make an agreement with its ecclesiastical hierarchy. When this did not succeed, the communists decided, in April 1949, to achieve their aims by using power, administrative and political means, including a series of harsh measures. The government decided to create the Communist Party?s Committee for Ecclesiastical Affairs. The result of the five years struggle was a shattered and crippled Church.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FINALE _ kopie.pdfPlný text práce759,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brysova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brysova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brysova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce611,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.