Title: Rozdíl v percepci dětského obličeje mezi bezdětnými ženami a matkami
Other Titles: Differences in perception of infant face between mothers and childless women
Authors: Součková, Kateřina
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Hošková, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4296
Keywords: dětský obličej;baby schéma;roztomilost;atraktivita;vnímání
Keywords in different language: infant face;baby scheme;cuteness;atractiveness;perception
Abstract: Dětské charakteristiky obličeje se podílejí na utváření vztahu mezi matkou a dítětem v rané ontogenezi. Tzv. baby schéma je zřejmě obecněji fungujícím mechanismem, tedy nejen u člověka , ale i u zvířat. To by nasvědčovalo vrozenému percepčnímu schématu. Navíc se pak juvenilní rysy promítají do atraktivity ženského obličeje a do přisuzování osobnostních charakteristik (např. důvěryhodnosti). Vrozený základ preference dětského schématu však není jednoznačný; nelze vyloučit osobní zkušenost matek. Pokud by převažovala vrozenost, nemělo by být odlišné hodnocení žen bez dětí a matek. Naopak pokud má větší význam osobně prožitá zkušenost s utvářením citového vztahu k dítěti, měly by matky hodnotit dětské obličeje pozitivněji než ženy, která zatím děti neměly. Cílem práce bude ověřit, zda a v jaké míře má na vztah matky k dítěti na základě rysů obličeje vrozené percepční schéma nebo předchozí zkušenost.
Abstract in different language: The main goal of presented Diploma Thesis was to explore the effects of infant stimuli (faces) on adult behavioral response and also to determine whether women (mothers and childless women) and men (fathers and childless men) differ in their responsiveness to the infant faces in three main aspects: cuteness, atractiveness and care motivation. The first, theoretical part, concerns description of the main ethological approaches and also describes researches about the infant face perception. Descriptions of human face as well as attributes of infant face - that affects adult´s perception - are also included in this part. The research explores differencies in perception of infant faces between mothers and childless women as well as fathers and childless men is the main part of the thesis. Whether the responsiveness to the baby scheme is innate or acquired during the own experience, is the main question.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP K.Souckova 2012.pdfPlný text práce551,75 kBAdobe PDFView/Open
Katerina_Souckova.pdfPosudek vedoucího práce154,16 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Katerina_Souckova.pdfPosudek oponenta práce154,16 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Katerina_Souckova.pdfPrůběh obhajoby práce154,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.