Title: Pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance
Other Titles: Working condition and its impact on employee productivity
Authors: Štieflerová, Martina
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43300
Keywords: pracovní podmínky;pracovní prostředí;péče o zaměstnance;výkon a výkonnost;pracovní vztahy;hodnocení;vzdělávání;motivace;spokojenost.
Keywords in different language: working conditions;working environment;employee care;performance and performance;labor relations;evaluation;education;motivation;satisfaction.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na téma pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části se snažím nastínit historický vývoj pracovních podmínek a věnuji se právní úpravě pracovních podmínek v současnosti. Dále je práce věnována faktorům, které ovlivňují pracovní podmínky v souvislosti s jejich vlivem na výkon zaměstnanců. Pro mou praktickou část jsem požádala o rozhovor ředitelku Nemocnice v Mariánských Lázních.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the topic of working conditions and their impact on employee performance. The work is divided into theoretical and practical part. In the first part I try to outline the historical development of working conditions and I deal with the legal regulation of working conditions at present. Furthermore, the work is devoted to factors that affect working conditions in connection with their impact on employee performance. For my practical part, I asked for an interview with the director of the Hospital in Mariánské Lázně.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina Stieflerova_bakalarska prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Stieflerova BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce524,29 kBAdobe PDFView/Open
Stieflerova BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Stieflerova BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce312,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.