Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMach, Ondřej
dc.contributor.refereePelech Josef, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-12
dc.date.accessioned2021-05-31T13:41:37Z-
dc.date.available2020-3-31
dc.date.available2021-05-31T13:41:37Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-30
dc.identifier84972
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43336
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá institutem změny pohlaví z pohledu občanského práva, především se zaměřením na § 29 občanského zákoníku. V diplomové práci je zhodnocen současný právní stav právní úpravy tohoto institutu a také případná reflexe změn, které stanovil ESLP ve svém rozsudku ze dne 6. dubna 2017. Změny představené v uvedeném rozsudku by zasáhly nejenom občanské právo, ale společnost jako celek. Mimo představení těchto novel je v této diplomové práci zastáván názor, že u právních institutů, jako je právě změna pohlaví, nelze právo a medicínu oddělit.cs
dc.format92 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzměna pohlavícs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectlistina základních práv a svobodcs
dc.subjecteslpcs
dc.subjectlidská integritacs
dc.subjectmajetková právacs
dc.subjectnovela občanského zákoníkucs
dc.subjectprávo a medicínacs
dc.titleZměna pohlaví jako institut občanského právacs
dc.title.alternativeSex change as an institute of Civil lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the issue of sex chage from the perspective of Civil law, especially with a focus § 29 of the Civil Code. In the diploma thesis is evaluated current legal status this institute and also possible reflection of changes which ESLP determined in judgment on the 6 April 2017. The changes introduced in that judgment would affect not only civil law but society as a whole. In addition to the presentation of these amendments, this diploma thesis is of the opinion that in legal institutes, such as sex change, law and medicine cannot be separated.en
dc.subject.translatedsex changeen
dc.subject.translatedthe civil codeen
dc.subject.translatedcharter of fundamental human rights and freedoms of the czech republicen
dc.subject.translatedeslpen
dc.subject.translatedhuman integrityen
dc.subject.translatedproprety righten
dc.subject.translatedthe amendment to the civil codeen
dc.subject.translatedlaw and medicineen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MACH Ondrej - Zmena pohlavi jako institut obcanskeho prava.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Mach.pdfPosudek oponenta práce101,54 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Mach.pdfPosudek vedoucího práce59,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Mach.pdfPrůběh obhajoby práce243,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.