Title: Obnova a zpřístupnění hlubinného kaolinového dolu v Nevřeni a její vliv na sousedské vztahy v obci
Other Titles: Renovation and access to the underground kaolin mine in Nevřeň and its impact on neighborhood relations in the village
Authors: Jiskrová, Eva
Advisor: Kouba Vojtěch, Ing. Ph.D.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43387
Keywords: důl;kaolin;kaolinový důl;mezilidské vztahy;centrum caolinum;zpřístupnění dolu;architektura;dotace
Keywords in different language: mine;kaolin;kaolin mine;interpersonal relations;caolinum center;access to the mine;architecture;subsidies
Abstract: Požár pohostinství se sálem a statické narušení budovy hasičské zbrojnice připravilo občany Nevřeně o místo pro setkávání a pořádání kulturních a společenských akcí. Obec neměla finance na renovaci původní budovy a řešením nebylo ani pojistné plnění. Přišli s nápadem využít starý kaolinový důl, který se nachází na území obce. Díky jedinečnosti metody těžby se jim podařilo získat dotaci pro Centrum Caolinum, jehož stavba odstartovala zpřístupňování dolu veřejnosti. Starý důl v Nevřeni se stal jediným v České republice, který spravuje obec. Po dlouhém procesu byl důl zajištěn a zpřístupněn veřejnosti. Důl v Nevřeni je v roce 2021 jediný veřejně přístupný dolem v České republice, kde se těžil kaolin hlubinným způsobem. Centrum Caolinum je společenským a kulturním centrem obce, kde se občané setkávají. Stavba Centra Caolinum ovlivnila vztahy v obci. Občané se rodělili na dvě skupiny, ve fázi rozhodování o vzniku Centra Caolinum. Jedna skupina projekt podporovala a druhá se zřízením centra nesouhlasila. Koneckonců většina občanů ráda Centrum Caolinum navštěvuje a setkává se tam se sousedy.
Abstract in different language: The fire of the hospitality with a hall and the static disruption of the fire station building deprived the citizens of Nevřeň of a place to meet and hold cultural and social events. The municipality did not have the finances for the renovation of the original building, and the insurance benefit was not a solution either. They came up with the idea of using an old mine, which is located at the village. Thanks to the uniqueness of the mining method, they managed to obtain a subsidy for the Centrum Caolinum, which started making the mine accessible to the public. The old mine in Nevřeň became the only one in the Czech Republic which is managed by the municipality. After a long process, the mine was secured and made accessible to the public. The mine in Nevřeň is the only publicly accessible mine in the Czech Republic where kaolin was mined in the deep way in 2021. The Centrum Caolinum is the social and cultural centre of the village where citizens meet. The establishment of the Centrum Caolinum affected relations in the village. The citizens were divided into two groups, when they were decided about the Centrum Caolinum. One group supported the project and the other did not agree with the establishment of the centre. After all majority of citizens enjoy visiting the Centrum Caolinum and they meet with neighbours there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File SizeFormat 
DP_Jiskrova_Eva.pdf2,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.