Title: Pověsti Moravského Slovácka mezi autenticitou a degradací
Other Titles: Folk legends from the Slovácko region between authenticity and degradation
Authors: Rolencová, Alena
Advisor: Janeček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Bahenský František, PhDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43923
Keywords: slovácko;kopanice;folklor;pověsti;nářečí;vypravěči;lidová slovesnost;katalogizace;komparatistika
Keywords in different language: slovácko;kopanice;folk tales;folklore;dialect;narrator;folk literature;cataloging;comparative studies
Abstract: Práce se bude zabývat klasifikací a analýzou folklorních pověstí z regionu Moravského Slovácka. V jejím rámci budou zpracovány dosud nepublikované rukopisné sběry z archivu významného brněnského folkloristy prof. Bohuslava Beneše z druhé poloviny 20. století, které tak představují jedny z posledních autentických dokumentací tradičních démonologických pověstí na území České republiky. Tyto materiály budou následně klasifikovány, katalogizovány a seřazeny dle relevantních typologických a motivických katalogů a typu výzkumu, při kterém byly zdokumentovány. Dále bude provedeno srovnání s příbuznými literárními texty.
Abstract in different language: This theses deals with classification and analysis of folk legends from the Slovácko region. Unpublished manuscript collections from the archives of the prominent folklorist prof. Bohuslav Beneš from the second half of the 20th century, which thus represent one of the last authentic documentation of traditional demonic legends in the Czech Republic. These materials will then be classified, cataloged and sorted according to the relevant typological and motivic catalogs and the type of research in which they were documented. Furthermore, a comparison will be made with related literary texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alena Rolencova_Diplomova prace.pdfPlný text práce758,46 kBAdobe PDFView/Open
Rolencova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce619,79 kBAdobe PDFView/Open
Rolencova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce975,2 kBAdobe PDFView/Open
Rolencova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce370 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.