Název: Uplatnění inovací při rozvoji podnikání
Další názvy: Application of innovations in the development of enterprise
Autoři: Hejdová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Flajtingr, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4430
Klíčová slova: management;invence;výzkum;inovace;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: management;invention;research;innovations;project
Abstrakt: Práce je zaměřena na teoretické a praktické přístupy při hodnocení a realizaci nového inovačního projektu. Upozorňuje na nutnost inovací v oblasti nových výrobků, technologií, efektivní produkce, uspokojování potřeb zákazníků a pružného zavádění výrobků na trh, z důvodu zajištění konkurenčních výhod, ekonomických přínosů a úspěchu na trhu. Inovace je popisována jako postupný proces, od vize, inspirace, invence, až po realizaci nového výrobku, nové technologie. Hodnocena je efektivita již realizované inovace výpočtem čisté současné hodnoty a indexu ziskovosti, popsána je právní ochrana průmyslových inovací a provedena analýza rizik včetně vyhodnocení rizikových faktorů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on theoretical and practical approaches in the evaluation and realization of new innovational project. It calls attention to the necessity of innovation in the development of new products, technologies, effective production and fulfilling the needs of customers. These elements are necessary to be successful on the market, to stay ahead of competition and to keep economic asset. Innovation is described as step-by-step process beginning with inspiration, vision and invention, which ends with the realization of new product or new technology. This thesis includes evaluation of effectiveness of innovations already implemented by calculating the net present value and profitability index, the legal protection of industrial innovations and analysis of risks including risk factors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Uplatneni inovaci pri rozvoji podnikani.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejdova v.pdfPosudek vedoucího práce304,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejdova o.pdfPosudek oponenta práce256,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejdova ob.pdfPrůběh obhajoby práce201,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4430

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.