Title: Roční tréninkový plán pro žákovské kategorie v biatlonu
Other Titles: The annual plan for youth athletes in biathlon
Authors: Štruncová, Markéta
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Švátora Karel, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44327
Keywords: roční tréninkový plán;biatlon;trénink;žákovské kategorie
Keywords in different language: annual training plan;biathlon;training;youth athletes
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tréninkovým procesem mladých biatlonistů a stavbou ročního plánu pro žákovské kategorie. Cílem bakalářské práce bylo sestavit roční tréninkový plán pro žáky ve věku 14-15 let a následně zjistit, zda tento plán bude mít pozitivní vliv na jejich výkonnostní přípravu v biatlonu. V teoretické části charakterizuji biatlon a jednotlivé disciplíny. Podrobně se věnuji stavbě tréninkového plánu a jeho obsahu. V praktické části popisuji výzkumný soubor a výzkumné metody. Následně analyzuji výsledky kondičních a střeleckých testů. Dále je rozepsaná vlastní tréninková intervence přípravného období.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is aimed at training process of young athletes and the structure of the annual plan for young sportspeople. The aim of this work has been to set the annual schedule for the youth at the age of 14-15 then to find out if it has positive influence to their final result. In the theory part I describe biathlon itself and its single parts. I concentrate on the training schedule very carefully. In the practical part I describe the research work and the research methods followed by analysing of the condition training and shooting tests. Then the training methods are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_STRUNCOVA_M.pdfPlný text práce920,5 kBAdobe PDFView/Open
Struncova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce115,65 kBAdobe PDFView/Open
Struncova - OP.pdfPosudek oponenta práce144,69 kBAdobe PDFView/Open
Struncova M..pdfPrůběh obhajoby práce61,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.