Title: Studie Jakobsova podvozku pro železniční kolejové vozidlo s vnitřním rámem
Other Titles: Study of Jakobs chassis for railway rolling stock with inner frame
Authors: Pangerl, Tomáš
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roub Antonín, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44404
Keywords: jakobsův podvozek;podvozek s vnitřním rámem;primární vypružení;rám;hmotnost;pevnostní analýza
Keywords in different language: jakobs chassis;chassis with inner frame;primary suspension;frame;weight;strength analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá studií Jakobsova podvozku pro železniční kolejové vozidlo s vnitřním rámem. Nejprve je v práci provedena rešerše v oblasti Jacobsových podvozků a podvozků s vnitřním rámem. Následně je vytvořen koncepční návrh podvozku, ze kterého vychází samotný návrh podvozku. Pevnost a tuhost je ověřena numerickou simulací na principu modelu konečných prvků. Navržený podvozek je srovnáván se stávajícím podvozkem.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with a study of Jakobs chassis for railway rolling stock with inner frame. First of all, a search is performed in the field of Jacobs chassis and hassis with an inner frame. Then, a conceptual design of the chassis is created, from which the design of the chassis itself is based. The strength and stiffness are verified by numerical simulation on a principle of finite element model. The designed chassis is compared to the existing chassis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_Pangerl.pdfPlný text práce21,03 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce500,77 kBAdobe PDFView/Open
posudek_stag.pdfPosudek oponenta práce531,96 kBAdobe PDFView/Open
pangerl.pdfPrůběh obhajoby práce262,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.