Title: Československá "nová vlna" v literárních předlohách
Other Titles: Czechoslovakian New Wave in literature
Authors: Kušková, Zuzana
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4454
Keywords: nová vlna;československá nová vlna;film;literatura;režiséři československé nové vlny
Keywords in different language: new wave;czekoslovakian new wave;film;literature;directors of czekoslovakian new wave
Abstract: Bakalářská práce se zabývá československou novou vlnou v literárních předlohách. V teoretické části vysvětluje pojem nová vlna, hledá shodné prvky mezi novou vlnou ve Francii a v Československu. Také osvětluje politickou situaci v Československu po druhé světové válce a její vliv na kinematografii. Dále představuje nejznámější tvůrce československé nové vlny a jejich díla. V hlavní části práce, tedy v té praktické, se zabývá komparací čtyř vybraných filmů vzniklých v období nové vlny s jejich literárními předlohami.
Abstract in different language: This Bc. thesis is about Czekoslovakian New Wave in leterature. In the first part it explains the term "new wave", it looks for some identical elements with the New Wave in France. It also explains the political situation in Czechoslovakia after the second world war and its effects on cinematography. It introduces Czechoslovakian New Wave´s directors and their films as well. In the main part it comapares four chosen films with the novels they were based upon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce957,35 kBAdobe PDFView/Open
kuskova.pdfPosudek vedoucího práce194,93 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).kuskova.pdfPosudek oponenta práce227,58 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).kuskova.pdfPrůběh obhajoby práce159,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.