Název: Československá "nová vlna" v literárních předlohách
Další názvy: Czechoslovakian New Wave in literature
Autoři: Kušková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4454
Klíčová slova: nová vlna;československá nová vlna;film;literatura;režiséři československé nové vlny
Klíčová slova v dalším jazyce: new wave;czekoslovakian new wave;film;literature;directors of czekoslovakian new wave
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá československou novou vlnou v literárních předlohách. V teoretické části vysvětluje pojem nová vlna, hledá shodné prvky mezi novou vlnou ve Francii a v Československu. Také osvětluje politickou situaci v Československu po druhé světové válce a její vliv na kinematografii. Dále představuje nejznámější tvůrce československé nové vlny a jejich díla. V hlavní části práce, tedy v té praktické, se zabývá komparací čtyř vybraných filmů vzniklých v období nové vlny s jejich literárními předlohami.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bc. thesis is about Czekoslovakian New Wave in leterature. In the first part it explains the term "new wave", it looks for some identical elements with the New Wave in France. It also explains the political situation in Czechoslovakia after the second world war and its effects on cinematography. It introduces Czechoslovakian New Wave´s directors and their films as well. In the main part it comapares four chosen films with the novels they were based upon.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce957,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kuskova.pdfPosudek vedoucího práce194,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).kuskova.pdfPosudek oponenta práce227,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).kuskova.pdfPrůběh obhajoby práce159,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4454

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.