Title: Sociokulturní dimenze v popisech češtiny a v učebních materiálech češtiny pro cizince
Other Titles: Socio-cultural dimension in the descriptions of Czech language and in teaching materials Czech for Foreigners
Authors: Tafatová, Markéta
Advisor: Hrdlička, Milan
Referee: Macháčková, Dita
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4455
Keywords: čeština;Společný evropský referenční rámec pro jazyky;sociokulturní dimenze;sociokulturní kompetence;referenční úrovně;učební materiály;komunikační dovednosti;komunikace
Keywords in different language: czech language;Common european framework for languages;socio-cultural dimension;socio-cultural competencies;reference levels;teaching materials;communication skills;communication
Abstract: 1) Popis role sociokulturní dimenze ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERR) 2) Prezentace sociokulturní dimenze v popisech referenčních úrovní češtiny (A1-B2) 3) Analýza zpracování sociokulturní dimenze ve vybraných učebních materiálech češtiny pro cizince
Abstract in different language: 1) Description of the role of socio-cultural dimension in the Common European Framework of Reference for Languages ??(CEFR) 2) Presentation of the socio-cultural dimensions in descriptions of Czech reference levels (A1-B2) 3) Analysis of socio-cultural dimension in the treatment of selected teaching materials of Czech for foreigners
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PO7532_BP.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
tafatova.pdfPosudek vedoucího práce39,3 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).tafatova.pdfPosudek oponenta práce413,63 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).tafatova.pdfPrůběh obhajoby práce172,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.