Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStaněk, Jiří
dc.contributor.authorPospíšilová, Anežka
dc.contributor.refereeViktora, Viktor
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:44Z
dc.date.available2010-06-17cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:44Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-04
dc.identifier41158
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4457
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce nese název Podoby prózy s tématikou okupace v české literatuře. Práce je rozdělena do několika částí. První část přibližuje problematiku židovství a následně fenoménu války v české literatuře v prvních poválečných letech. Zbylé části jsou rozděleny podle časových časových období a vybraná díla jsou do nich zařazena. Hlavním cílem byla interpretace jednotlivých próz, sledování jejich proměn, prohloubení trafičního povědomí o dílech a podání odlišných pohledů na zpracování druhé světové války v české literatuře.cs
dc.format99 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectholocaustcs
dc.subjectokupacecs
dc.subjectnacismuscs
dc.subjectválkacs
dc.subjectkoncentrační táborycs
dc.subjectžidovský národcs
dc.subjectŽidécs
dc.subjectNěmcics
dc.titlePodoby prózy s tématikou okupace v české literatuřecs
dc.title.alternativeForms of Prose with Occupation Theme in the Czech Literatureen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor´s thesis is Podoby prózy s tématikou okupace v české literatuře(The prose dealing with the theme of the occupation in Czech literature). The thesis is divided into several parts. The first part describes the issues of Judaism and the phenomenon of the war in Czech literature in the first post-war years. The others parts are divided according to the periods and the chosen pieces of work are categorized into them. The main aim was the interpretation of the prose, their changes, deepening of general knowledge about writings and showing the different views on the description of the Second World War in Czech literature.en
dc.subject.translatedholocausten
dc.subject.translatedoccupationen
dc.subject.translatednazismen
dc.subject.translatedwaren
dc.subject.translatedconcentration campsen
dc.subject.translatedjewish nationen
dc.subject.translatedJewsen
dc.subject.translatedGermansen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
pospisilova.pdfPosudek vedoucího práce367,99 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).pospisilova.pdfPosudek oponenta práce800,5 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).pospisilova.pdfPrůběh obhajoby práce158,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.