Název: K problematice tematického okruhu jídlo v dialektologickém slovníku J. F. Hrušky
Další názvy: The thematic range of issues in food dialectological dictionary J. F. Hruška
Autoři: Rezková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Holub, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4459
Klíčová slova: dialekt;nářečí;Jan František Hruška;Chodsko
Klíčová slova v dalším jazyce: dialect;vernacular;Jan František Hruška;Chodsko
Abstrakt: Název práce je K problematice tematického okruhu jídlo v dialektologickém slovníku J. F. Hrušky. Má teoretickou a praktickou část. V teoretické části si vymezíme pojmy, které s naším tématem úzce souvisí. Jsou to: národní jazyk, dialektologie, teritoriální dialekt. Dialekty si rozdělíme a dále se zaměříme na západočeskou oblast a jihozápadní nářečí. V praktické části nejprve začneme excerpcí z vybraných slovníků (J. F. Hruška, Dialektický slovník chodský, J. Jindřich, Chodský slovník, Český jazykový atlas). Dále provedeme komparaci vypsaných dialektických lexémů ze slovníků a vlastního sběru a vyvodíme závěr. Zjistíme, jaký je současný stav chodského nářečí v oblasti jídla.
Abstrakt v dalším jazyce: The name of the work is related to the thematic issues in an area of food dialectological dictionary of J. F. Hruška. The work has a theoretical and a practical part. The theoretical part defines notions that are closely related to the topic. They are: the national language, dialectology, territorial dialect. Dialects will be divided and focused on the West Bohemia region and southwestern dialects. First part of the practical section will start by excerption of the selected dictionaries (J. F. Hruška, Dialektický slovník chodský, J. Jindřich, Chodský slovník, Český jazykový atlas). In addition, we will compare the listed dialectical lexemes from the dictionary and from own collection. Then, a conclusion will be made. Finally, the current status of the dialect in the area of food will be found.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Martina Rezkova_24_00.pdfPlný text práce968,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rezkova.pdfPosudek vedoucího práce773,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).rezkova.pdfPosudek oponenta práce56,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).rezkova.pdfPrůběh obhajoby práce169,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4459

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.