Title: K problematice tematického okruhu jídlo v dialektologickém slovníku J. F. Hrušky
Other Titles: The thematic range of issues in food dialectological dictionary J. F. Hruška
Authors: Rezková, Martina
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Holub, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4459
Keywords: dialekt;nářečí;Jan František Hruška;Chodsko
Keywords in different language: dialect;vernacular;Jan František Hruška;Chodsko
Abstract: Název práce je K problematice tematického okruhu jídlo v dialektologickém slovníku J. F. Hrušky. Má teoretickou a praktickou část. V teoretické části si vymezíme pojmy, které s naším tématem úzce souvisí. Jsou to: národní jazyk, dialektologie, teritoriální dialekt. Dialekty si rozdělíme a dále se zaměříme na západočeskou oblast a jihozápadní nářečí. V praktické části nejprve začneme excerpcí z vybraných slovníků (J. F. Hruška, Dialektický slovník chodský, J. Jindřich, Chodský slovník, Český jazykový atlas). Dále provedeme komparaci vypsaných dialektických lexémů ze slovníků a vlastního sběru a vyvodíme závěr. Zjistíme, jaký je současný stav chodského nářečí v oblasti jídla.
Abstract in different language: The name of the work is related to the thematic issues in an area of food dialectological dictionary of J. F. Hruška. The work has a theoretical and a practical part. The theoretical part defines notions that are closely related to the topic. They are: the national language, dialectology, territorial dialect. Dialects will be divided and focused on the West Bohemia region and southwestern dialects. First part of the practical section will start by excerption of the selected dictionaries (J. F. Hruška, Dialektický slovník chodský, J. Jindřich, Chodský slovník, Český jazykový atlas). In addition, we will compare the listed dialectical lexemes from the dictionary and from own collection. Then, a conclusion will be made. Finally, the current status of the dialect in the area of food will be found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Martina Rezkova_24_00.pdfPlný text práce968,66 kBAdobe PDFView/Open
rezkova.pdfPosudek vedoucího práce773,71 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).rezkova.pdfPosudek oponenta práce56,62 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).rezkova.pdfPrůběh obhajoby práce169,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.