Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorViktora, Viktor
dc.contributor.authorUlrychová, Michaela
dc.contributor.refereeNovotný, Jiří
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:53Z
dc.date.available2011-05-24cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:53Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-02
dc.identifier45010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4465
dc.description.abstractVe své bakalářské práci na téma "Sociální motivy v pohádkách Boženy Němcové" se snažím nalézt konkrétní sociální motivy z reálného života. V úvodu popisuji počáteční tvorbu pohádek Boženy Němcové. Dále se zabývám tím, jak byla Božena Němcová ovlivněna svou životní zkušeností a svým přítelem Františkem Matoušem Klácelem. Následuje doklad sociálních motivů v pohádkách, činnost postav, výklad jejich jmen a porovnání s Klácelovými názory. V závěru shrnuji, k čemu Božena Němcová v pohádkách směřuje.cs
dc.format27 s. (45 580 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectBožena Němcovács
dc.subjectpohádkacs
dc.subjectsociální motivycs
dc.subjectFrantišek Matouš Klácelcs
dc.titleSociální motivy v pohádkách Boženy Němcovécs
dc.title.alternativeThe social motives in fairy tales of Božena Němcováen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn my bachelor thesis with subject matter "Social motives in the fairy tales of Božena Němcová" I try to find in fairy tales the specific social motives from real life. The introduction describes the initial creation of her fairy tales. I´m also concerned how Božena Němcová was influenced by her life experiences and her friend František Matouš Klácel. It is followed by evidence of social motives in fairy tales, acting of characters, interpretation of names and comparison with opinions of František Matouš Klácel. The conclusion summarizes what Božena Němcová is aiming at in her fairy tales.en
dc.subject.translatedBožena Němcováen
dc.subject.translatedfairytaleen
dc.subject.translatedsocial motivesen
dc.subject.translatedFrantišek Matouš Klácelen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socialni motivy v pohadkach Bozeny Nemcove.pdfPlný text práce180,49 kBAdobe PDFView/Open
ulrychova.pdfPosudek vedoucího práce275,82 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).ulrychova.pdfPosudek oponenta práce222,12 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).ulrychova.pdfPrůběh obhajoby práce151,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.