Title: Mluvený projev příslušníků starší generace
Other Titles: Spoken speech of the elder generation
Authors: Frková, Veronika
Advisor: Málková, Jitka
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4467
Keywords: mluvený projev;starší generace;senioři;komunikace;fonetické;lexikální prostředky;morfologické prostředky
Keywords in different language: spoken;speech;elder generation;seniors;communication;phonetic;lexical issues;morphological issues
Abstract: Tato práce se zabývá mluveným projevem seniorů (osoby starší šedesáti let). Analyzuje běžně mluvený projev příslušníků této generace a snaží se nalézt jeho specifické rysy. Objevuje, jakým způsobem se mluvený projev obměňuje v závislosti na věku a pohlaví a popisuje největší problémy v komunikaci se starší generací. Práce se zaměřuje na opakovací a vysvětlovací sekvence, fonetické, morfologické a lexikální jevy. V závěru práce jsou popsány výsledky výzkumu a zhodnocení hypotéz.
Abstract in different language: The thesis follows up the spoken speech of seniors (Czech native speakers old 60 years and above). It analyses the common language habits of this generation and finds out individual distinctive features. It also explores the changes of the speech, connected with the age and sex and describes the biggest problems while communication with the members of elderly generation. The thesis focus on repetating sequences, explanatory sequences, phonetic, morphological and lexical issues. At the end the thesis describes the results of the research with the evaluation of hypothesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPVeronikaFrkova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
frkova.pdfPosudek vedoucího práce363,18 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).frkova.pdfPosudek oponenta práce108,57 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).frkova.pdfPrůběh obhajoby práce165,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.