Název: Mluvený projev příslušníků starší generace
Další názvy: Spoken speech of the elder generation
Autoři: Frková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Málková, Jitka
Oponent: Chýlová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4467
Klíčová slova: mluvený projev;starší generace;senioři;komunikace;fonetické;lexikální prostředky;morfologické prostředky
Klíčová slova v dalším jazyce: spoken;speech;elder generation;seniors;communication;phonetic;lexical issues;morphological issues
Abstrakt: Tato práce se zabývá mluveným projevem seniorů (osoby starší šedesáti let). Analyzuje běžně mluvený projev příslušníků této generace a snaží se nalézt jeho specifické rysy. Objevuje, jakým způsobem se mluvený projev obměňuje v závislosti na věku a pohlaví a popisuje největší problémy v komunikaci se starší generací. Práce se zaměřuje na opakovací a vysvětlovací sekvence, fonetické, morfologické a lexikální jevy. V závěru práce jsou popsány výsledky výzkumu a zhodnocení hypotéz.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis follows up the spoken speech of seniors (Czech native speakers old 60 years and above). It analyses the common language habits of this generation and finds out individual distinctive features. It also explores the changes of the speech, connected with the age and sex and describes the biggest problems while communication with the members of elderly generation. The thesis focus on repetating sequences, explanatory sequences, phonetic, morphological and lexical issues. At the end the thesis describes the results of the research with the evaluation of hypothesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPVeronikaFrkova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
frkova.pdfPosudek vedoucího práce363,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).frkova.pdfPosudek oponenta práce108,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).frkova.pdfPrůběh obhajoby práce165,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4467

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.