Název: Pokus o portrét Filipa Topola - textaře a prozaika
Další názvy: Profile of Filip Topol - lyricist and novelist
Autoři: Plachá, Martina
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4476
Klíčová slova: Filip Topol;česká literatura;Psí vojáci;underground;normalizace;druhá kultura;Tři novely
Klíčová slova v dalším jazyce: Filip Topol;czech literature;Psí vojáci;underground;normalization;second culture;Tři novely
Abstrakt: Práce se soustřeďuje na osobnost umělce Filipa Topola. Zabývá se jeho rodinou, dobou, ve které tvořil a jeho dílem. Především jsou intepretovány novely, které vydal a dále pak některé písňové texty.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on the personality of the artist Filip Topol. It deals with his family, time period which influenced him and his work. Above all it analyzes his long-short stories and a few song lyrics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Filip_Topol_Martina_Placha.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
placha.pdfPosudek vedoucího práce217,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).placha.pdfPosudek oponenta práce215,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).placha.pdfPrůběh obhajoby práce156,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4476

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.