Title: Pokus o portrét Filipa Topola - textaře a prozaika
Other Titles: Profile of Filip Topol - lyricist and novelist
Authors: Plachá, Martina
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4476
Keywords: Filip Topol;česká literatura;Psí vojáci;underground;normalizace;druhá kultura;Tři novely
Keywords in different language: Filip Topol;czech literature;Psí vojáci;underground;normalization;second culture;Tři novely
Abstract: Práce se soustřeďuje na osobnost umělce Filipa Topola. Zabývá se jeho rodinou, dobou, ve které tvořil a jeho dílem. Především jsou intepretovány novely, které vydal a dále pak některé písňové texty.
Abstract in different language: The thesis focuses on the personality of the artist Filip Topol. It deals with his family, time period which influenced him and his work. Above all it analyzes his long-short stories and a few song lyrics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filip_Topol_Martina_Placha.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
placha.pdfPosudek vedoucího práce217,17 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).placha.pdfPosudek oponenta práce215,69 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).placha.pdfPrůběh obhajoby práce156,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.