Název: Motivy pohanství v české literární tvorbě 10.-12. století
Další názvy: Heathenism Motives in Czech Literary Works of 10th to 12th Century
Autoři: Dlouhá, Helena
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4478
Klíčová slova: pohanství;křesťanství;christianizace;legenda;Kosmas;archeologie
Klíčová slova v dalším jazyce: paganism;christianization;legend;Cosmas;archeology
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá studiem motivů pohanství v české literární tvorbě 10. až 12. století. Motivy byly čerpány z nejstarších českých legend o václavských, ludmilských, vojtěšských a Kosmovy Kroniky Čechů. První okruh motivů vypovídá o příchodu předků do země; další o institutu soudců a postupném budování panovnické moci; další samostatný okruh byl vymezen pro hadačky a vědmy, nejstarší známé křty a následnou reakci proti křtu Bořivoje, jenž nechal vystavět kostel Panny Marie v Praze, jemuž jsem se věnovala též. Dále byly shrbuty střety pohanů a křesťanů v naší vlasti. Protipohanským nařízením Břetislava II. byl inspirován motiv poslední.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the study of Pagan signs in the Czech literary work in the 10th to 12th century. The signs were drawn mainly from the oldest Czech legends about St. Wenceslas /Crescente fide, Legend of Grumpold, 1. Old Church Slavonic Legend of St. Wenceslas/, and from the Legend of Kristián, Fuit Legend of Ludmila and also a bit from the legends telling about St. Vojtech / Est locus, Nascitur purpureus flos/. The Cosmas Chronica was the source for my bachelor thesis as well. I indicate motives joined to the Slavs ancestors coming to the our homeland and motives joined to the formation the Přemyslid dynasty in my thesis. I focus on soothsayers and sourceresses, the oldest known christening ceremony and the reactions of Pagans on it. I present the other conflicts between Pagans and Christians.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Motivy pohanstvi v ceske literarni tvrobe 10. - 12. stoleti.pdfPlný text práce949,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dlouha_helena.pdfPosudek vedoucího práce231,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).dlouha_helena.pdfPosudek oponenta práce194,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).dlouha_helena.pdfPrůběh obhajoby práce156 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4478

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.