Title: Motivy pohanství v české literární tvorbě 10.-12. století
Other Titles: Heathenism Motives in Czech Literary Works of 10th to 12th Century
Authors: Dlouhá, Helena
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4478
Keywords: pohanství;křesťanství;christianizace;legenda;Kosmas;archeologie
Keywords in different language: paganism;christianization;legend;Cosmas;archeology
Abstract: Bakalářská práce se zabývá studiem motivů pohanství v české literární tvorbě 10. až 12. století. Motivy byly čerpány z nejstarších českých legend o václavských, ludmilských, vojtěšských a Kosmovy Kroniky Čechů. První okruh motivů vypovídá o příchodu předků do země; další o institutu soudců a postupném budování panovnické moci; další samostatný okruh byl vymezen pro hadačky a vědmy, nejstarší známé křty a následnou reakci proti křtu Bořivoje, jenž nechal vystavět kostel Panny Marie v Praze, jemuž jsem se věnovala též. Dále byly shrbuty střety pohanů a křesťanů v naší vlasti. Protipohanským nařízením Břetislava II. byl inspirován motiv poslední.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the study of Pagan signs in the Czech literary work in the 10th to 12th century. The signs were drawn mainly from the oldest Czech legends about St. Wenceslas /Crescente fide, Legend of Grumpold, 1. Old Church Slavonic Legend of St. Wenceslas/, and from the Legend of Kristián, Fuit Legend of Ludmila and also a bit from the legends telling about St. Vojtech / Est locus, Nascitur purpureus flos/. The Cosmas Chronica was the source for my bachelor thesis as well. I indicate motives joined to the Slavs ancestors coming to the our homeland and motives joined to the formation the Přemyslid dynasty in my thesis. I focus on soothsayers and sourceresses, the oldest known christening ceremony and the reactions of Pagans on it. I present the other conflicts between Pagans and Christians.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Motivy pohanstvi v ceske literarni tvrobe 10. - 12. stoleti.pdfPlný text práce949,38 kBAdobe PDFView/Open
dlouha_helena.pdfPosudek vedoucího práce231,28 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).dlouha_helena.pdfPosudek oponenta práce194,35 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).dlouha_helena.pdfPrůběh obhajoby práce156 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.