Název: Panovnická moc v českých literárních pramenech 10.-12. století
Další názvy: The royal power in sources of czech literature in 10th-12th century
Autoři: Vašková, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4479
Klíčová slova: Kosmas;legenda;Čechy;Přemyslovci;sv. Václav;sv. Ludmila
Klíčová slova v dalším jazyce: Kosmas;legend;Bohemia;Premyslids;st. Wenceslaus;st. Ludmila
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá studiem českých literárních pramenů z období 10. - 12. století, a to Kosmovy kroniky a nejstarších legend. Cílem bylo sumarizovat tematiku panovnické moci na českém území. První část obsahuje převážně historická fakta a seznámení s rozebíranou literaturou. Část druhá se věnuje konkrétním fragmentům panovnické moci, které jsou v dané literatuře obsaženy. Prostor je věnován i vzájemné komparaci. Lze nalézt společné znaky i poměrně značné nuance. Studium dobových písemností je doplněno o informace z odborné literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with sources of czech literature of 10. - 12. century, Kosmas's chronicle and the oldest legends. As a target was to sumarize a topic of the royal power in Bohemia. The first part includes mostly historical facts and familirization with prepared literature. The second part deals with concrete fragments of the royal power, which are in used literature included. A space is provided to a mutual comparison. It is possible to find a common signs and also quite relatively large nuances. Studying of contemporary documents is supplemented by information from skilled literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
vaskovad bp.pdfPlný text práce252,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vaskova.pdfPosudek vedoucího práce228,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).vaskova.pdfPosudek oponenta práce207,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).vaskova.pdfPrůběh obhajoby práce159,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.