Title: Panovnická moc v českých literárních pramenech 10.-12. století
Other Titles: The royal power in sources of czech literature in 10th-12th century
Authors: Vašková, Denisa
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4479
Keywords: Kosmas;legenda;Čechy;Přemyslovci;sv. Václav;sv. Ludmila
Keywords in different language: Kosmas;legend;Bohemia;Premyslids;st. Wenceslaus;st. Ludmila
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá studiem českých literárních pramenů z období 10. - 12. století, a to Kosmovy kroniky a nejstarších legend. Cílem bylo sumarizovat tematiku panovnické moci na českém území. První část obsahuje převážně historická fakta a seznámení s rozebíranou literaturou. Část druhá se věnuje konkrétním fragmentům panovnické moci, které jsou v dané literatuře obsaženy. Prostor je věnován i vzájemné komparaci. Lze nalézt společné znaky i poměrně značné nuance. Studium dobových písemností je doplněno o informace z odborné literatury.
Abstract in different language: This thesis deals with sources of czech literature of 10. - 12. century, Kosmas's chronicle and the oldest legends. As a target was to sumarize a topic of the royal power in Bohemia. The first part includes mostly historical facts and familirization with prepared literature. The second part deals with concrete fragments of the royal power, which are in used literature included. A space is provided to a mutual comparison. It is possible to find a common signs and also quite relatively large nuances. Studying of contemporary documents is supplemented by information from skilled literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vaskovad bp.pdfPlný text práce252,17 kBAdobe PDFView/Open
vaskova.pdfPosudek vedoucího práce228,99 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).vaskova.pdfPosudek oponenta práce207,2 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).vaskova.pdfPrůběh obhajoby práce159,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.