Title: Bedřich Svatoš, autor Milínska
Other Titles: Bedřich Svatoš, the writer of Milínsko
Authors: Havrdová, Klára
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4480
Keywords: Bedřich Svatoš;česká literatura;exil;Milín;venkovská próza
Keywords in different language: Bedřich Svatoš;czech literature;exile;Milín;rural prose
Abstract: Bakalářská práce se zabývá životem a dílem Bedřicha Svatoše. Rozebírá jeho prózy, které nejsou v současné době příliš dostupné. Zabývá se také analýzou prostředí, postav a vztahu autora ke svým dílům.
Abstract in different language: This thesis deals with the life and work of Frederick Svatoš. It discusses his proses which are currently not available. It also deals with the analysis of the environment, characters, and the author's relationship to his works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - bakalarka_.pdfPlný text práce951,34 kBAdobe PDFView/Open
havrdova.pdfPosudek vedoucího práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
pdf(1).havrdova.pdfPosudek oponenta práce173,56 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).havrdova.pdfPrůběh obhajoby práce154,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.