Název: Uliční názvosloví v Klatovech
Další názvy: The Street Titles in Klatovy
Autoři: Kortánová, Iva
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Suda, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4482
Klíčová slova: onomastika;urbanonyma;uliční názvy;Klatovy;jazyková charakteristika
Klíčová slova v dalším jazyce: onomastics;urbanonyms;street names;Klatovy;linguistic characteristic
Abstrakt: Téma bakalářské práce je Uliční názvosloví v Klatovech. Práce má teoretický a praktický charakter. V teoretické části se budeme zabývat onomastikou, urbanonymií a urbanonymy, dále pojmenováním ulic v obecném charakteru a samozřejmě i historií města Klatovy. Praktická část se zabývá motivačními typy uplatňujícími se v uličním názvosloví města Klatovy. Dále si rozdělíme uliční názvy podle jejich motivace do skupin. V následujícím zkoumání se budeme snažit zjistit, jaké obecné tendence se projevují při pojmenovávání ulic v městě Klatovy. Budeme se zabývat motivačními typy a posuzovat, zda nějaký motivační typ výrazně převládá nad ostatními. Předpokládáme vyšší počet ulic pojmenovaných podle osobností, dále očekáváme četné zastoupení názvů ulic podle směru a polohy ulice. V jazykové charakteristice si uliční pojmenování rozdělíme do skupin dle jejich počtu slov v názvu, tedy na pojmenování jednoslovná, dvouslovná a tříslovná. Dále tyto názvy rozdělíme do několika skupin dle určitých kritérií. V další části se budeme zabývat vývojem uličního názvosloví města Klatovy z chronologického hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor´s thesis is Street nomenclature in Klatovy. The thesis has both theoretical and practical aspect. The theoretical part is focused on onomastics, urbanonymics and urbanonyms, furthermore, street names in general and of course the history of the town Klatovy. The practical part deals with types of motivation asserting in the street nomenclature in Klatovy. Then the street names are divided into the groups according to their motivation. Following research describes general tendencies emerging in street names in Klatovy. This part also deals with types of motivation, especially the judgement if some motivation type markedly dominates above all, expecting higher number of streets named after persons and direction or location. In the language characteristics the street names are divided according to the number of words, so that there are names containing one, two or three words. Furthermore, these names are divided into several groups according to particular criteria. The next part deals with the development of the street names in Klatovy from the chronological point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kortanova.pdfPlný text práce367,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kortanova.pdfPosudek vedoucího práce136,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).kortanova.pdfPosudek oponenta práce392,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).kortanova.pdfPrůběh obhajoby práce160,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4482

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.