Title: Milan Kundera jako esejista, polemik a glosátor
Other Titles: Milan Kundera as an essayist, polemicist and glossator
Authors: Půtová, Veronika
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4485
Keywords: Milan Kundera;esej;polemiky;Václav Havel;Nesnesitelná lehkost bytí
Keywords in different language: Milan Kundera;essay;polemics;Václav Havel;The unbearable lightness of being
Abstract: Tato práce má název Milan Kundera jako esejista, polemik a glosátor. Zabývá se tvorbou Milana Kundery z hlediska esejistiky. V první kapitole je krátce představen autor a jeho spektrum tvorby, ve druhé kapitole je Milan Kundera prezentován jako polemik. Třetí kapitola se zabývá Kunderovou esejistickou tvorbou. Ve čtvrté kapitole se nachází esejistická analýza Kunderova prozaického díla Nesnesitelná lehkost bytí.
Abstract in different language: The presented thesis is called Milan Kundera as an essayist, polemicist and glossator. It deals with the work of Milan Kundera from the essayistic point of view. The first chapter briefly introduces the author and his range of work, in the second chapter, Milan Kundera is presented as a polemicist. The third chapter focuses on essayistic work of Kundera. The fourth chapter contains the essayistic analysis of Kundera's prosaic work The Unbearable Lightness of Being.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Putova.pdfPlný text práce727,61 kBAdobe PDFView/Open
putova.pdfPosudek vedoucího práce402,23 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).putova.pdfPosudek oponenta práce403,59 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).putova.pdfPrůběh obhajoby práce155,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.