Název: Milan Kundera jako esejista, polemik a glosátor
Další názvy: Milan Kundera as an essayist, polemicist and glossator
Autoři: Půtová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4485
Klíčová slova: Milan Kundera;esej;polemiky;Václav Havel;Nesnesitelná lehkost bytí
Klíčová slova v dalším jazyce: Milan Kundera;essay;polemics;Václav Havel;The unbearable lightness of being
Abstrakt: Tato práce má název Milan Kundera jako esejista, polemik a glosátor. Zabývá se tvorbou Milana Kundery z hlediska esejistiky. V první kapitole je krátce představen autor a jeho spektrum tvorby, ve druhé kapitole je Milan Kundera prezentován jako polemik. Třetí kapitola se zabývá Kunderovou esejistickou tvorbou. Ve čtvrté kapitole se nachází esejistická analýza Kunderova prozaického díla Nesnesitelná lehkost bytí.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is called Milan Kundera as an essayist, polemicist and glossator. It deals with the work of Milan Kundera from the essayistic point of view. The first chapter briefly introduces the author and his range of work, in the second chapter, Milan Kundera is presented as a polemicist. The third chapter focuses on essayistic work of Kundera. The fourth chapter contains the essayistic analysis of Kundera's prosaic work The Unbearable Lightness of Being.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Putova.pdfPlný text práce727,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
putova.pdfPosudek vedoucího práce402,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).putova.pdfPosudek oponenta práce403,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).putova.pdfPrůběh obhajoby práce155,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4485

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.