Název: Expresivita v současném novinovém titulku
Další názvy: Expressiveness in the current headlines
Autoři: Volf, Josef
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Málková, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4488
Klíčová slova: expresivita;novinový titulek;noviny;Mladá fronta Dnes;Lidové noviny;Právo
Klíčová slova v dalším jazyce: expressivity;current headlines;newspapers;Mladá fronta Dnes;Lidové noviny;Právo
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje a postihuje expresivitu v novinových titulcích Mladé fronty DNES, Lidových novinách a deníku Právo. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje expresivitu prostřednictvím odborné literatury, zajímá se o problematiku novinového titulku a charakterizuje zkoumané tiskoviny. Praktická část přináší vlasní výzkum, analyzuje vybrané deníky, nalezené expresivní prostředky v titulcích třídí a klasifikuje a podává tak celistvý obraz o užítí expresivity v "seriózních" tiskovinách.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with expressivity in the current headlines and is divided into two parts - theoretical and practical. The first part is theoretical. It defines a term expressivity in professional publications as well as it notices features of headlines in newspapers. The theoretical part includes also characteristic of the analyzed newspapers. The practical part includes own research. For the research were used three , national dailies Mf dnes, Lidové noviny and Právo. Research was carried out for 3 weeks; found expressive subtitles have been rewritten, classified, defined and assigned into different types of expressivity. The thesis gives an insight into the problems of headlines and it can be a starting point for work of similar kind.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Expresivita v soucasnem novinovem titulku (finalni podoba BP).pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volf.pdfPosudek vedoucího práce215,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).volf.pdfPosudek oponenta práce382,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).volf.pdfPrůběh obhajoby práce160,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.