Title: Expresivita v současném novinovém titulku
Other Titles: Expressiveness in the current headlines
Authors: Volf, Josef
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Málková, Jitka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4488
Keywords: expresivita;novinový titulek;noviny;Mladá fronta Dnes;Lidové noviny;Právo
Keywords in different language: expressivity;current headlines;newspapers;Mladá fronta Dnes;Lidové noviny;Právo
Abstract: Bakalářská práce popisuje a postihuje expresivitu v novinových titulcích Mladé fronty DNES, Lidových novinách a deníku Právo. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje expresivitu prostřednictvím odborné literatury, zajímá se o problematiku novinového titulku a charakterizuje zkoumané tiskoviny. Praktická část přináší vlasní výzkum, analyzuje vybrané deníky, nalezené expresivní prostředky v titulcích třídí a klasifikuje a podává tak celistvý obraz o užítí expresivity v "seriózních" tiskovinách.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with expressivity in the current headlines and is divided into two parts - theoretical and practical. The first part is theoretical. It defines a term expressivity in professional publications as well as it notices features of headlines in newspapers. The theoretical part includes also characteristic of the analyzed newspapers. The practical part includes own research. For the research were used three , national dailies Mf dnes, Lidové noviny and Právo. Research was carried out for 3 weeks; found expressive subtitles have been rewritten, classified, defined and assigned into different types of expressivity. The thesis gives an insight into the problems of headlines and it can be a starting point for work of similar kind.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Expresivita v soucasnem novinovem titulku (finalni podoba BP).pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
volf.pdfPosudek vedoucího práce215,9 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).volf.pdfPosudek oponenta práce382,68 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).volf.pdfPrůběh obhajoby práce160,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.