Název: Některé podoby tzv. budovatelského románu v letech 1950-1955
Další názvy: Some forms of Constructive novel in the years 1950-1955
Autoři: Navrátilová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4491
Klíčová slova: budovatelský román;komparace děl;téma;prostředí;postava;jazyk;dědictví budovatelského románu
Klíčová slova v dalším jazyce: constructive novel;comparison of novels;theme;setting;figure;language;heritage of constructive novel
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o některých podobách budovatelského románu v letech 1950-1955. Zaměřuje se na charakteristiku poválečné situace, budovatelského románu a převážná část je věnována rozboru dvou budovatelských děl a jejich komparaci. Rozbor je proveden z hlediska tématu, prostředí, postav a jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with certain forms of constructive novel in the years 1950-1955. It focuses on the characteristic of the post-war situation, constructive novel, and the vast majority is dedicated to the analysis of two constructive works and their comparison. The analysis is performed from the point of view of the theme, setting, figures and language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BK.pdfPlný text práce523,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
navratilova.pdfPosudek vedoucího práce379,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).navratilova.pdfPosudek oponenta práce392,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).navratilova.pdfPrůběh obhajoby práce164,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4491

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.