Title: Některé podoby tzv. budovatelského románu v letech 1950-1955
Other Titles: Some forms of Constructive novel in the years 1950-1955
Authors: Navrátilová, Iveta
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4491
Keywords: budovatelský román;komparace děl;téma;prostředí;postava;jazyk;dědictví budovatelského románu
Keywords in different language: constructive novel;comparison of novels;theme;setting;figure;language;heritage of constructive novel
Abstract: Bakalářská práce pojednává o některých podobách budovatelského románu v letech 1950-1955. Zaměřuje se na charakteristiku poválečné situace, budovatelského románu a převážná část je věnována rozboru dvou budovatelských děl a jejich komparaci. Rozbor je proveden z hlediska tématu, prostředí, postav a jazyka.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with certain forms of constructive novel in the years 1950-1955. It focuses on the characteristic of the post-war situation, constructive novel, and the vast majority is dedicated to the analysis of two constructive works and their comparison. The analysis is performed from the point of view of the theme, setting, figures and language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK.pdfPlný text práce523,08 kBAdobe PDFView/Open
navratilova.pdfPosudek vedoucího práce379,33 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).navratilova.pdfPosudek oponenta práce392,81 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).navratilova.pdfPrůběh obhajoby práce164,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.