Název: Proměny reflexe Reportáže, psané na oprátce Julia Fučíka v období 1945-2010
Další názvy: Changing of reflection on Reportáž, psaná na oprátce by Julius Fučík since 1945 until 2010
Autoři: Heřmanová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4493
Klíčová slova: Julius Fučík;Jaroslav Klecan;Reportáž;psaná na oprátce;autenticita;kritické ohlasy;Petschkův palác;Věznice Pankrác.
Klíčová slova v dalším jazyce: Julius Fučík;Jaroslav Klecan;Reportáž;psaná na oprátce;authenticity;critical reactions;Petschek Palace;Pankrác Prison.
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o Juliu Fučíkovi jako o novináři a spisovateli, především však jako o autorovi proslulé Reportáže, psané na oprátce. Tato práce se zabývá autenticitou textu, kritickými ohlasy Reportáže, psané na oprátce i jejím přijímáním od jejího prvního vydání. Jsou zde také rozebírány otázky, které se Julia Fučíka a jeho díla týkají.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s dissertation deal with Julius Fučík as a journalist and a writer, mainly as a author of famous Reportáž, psaná na oprátce. This thesis engage in authenticity of the text, critical reactions of Reportáž, psaná na oprátce and its accepting from its the first publication. There are analysed the questions of Julius Fučík and his work too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana Hermanova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hermanova.pdfPosudek vedoucího práce383,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).hermanova.pdfPosudek oponenta práce227,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).hermanova.pdfPrůběh obhajoby práce161,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4493

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.