Title: Proměny reflexe Reportáže, psané na oprátce Julia Fučíka v období 1945-2010
Other Titles: Changing of reflection on Reportáž, psaná na oprátce by Julius Fučík since 1945 until 2010
Authors: Heřmanová, Jana
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4493
Keywords: Julius Fučík;Jaroslav Klecan;Reportáž;psaná na oprátce;autenticita;kritické ohlasy;Petschkův palác;Věznice Pankrác.
Keywords in different language: Julius Fučík;Jaroslav Klecan;Reportáž;psaná na oprátce;authenticity;critical reactions;Petschek Palace;Pankrác Prison.
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o Juliu Fučíkovi jako o novináři a spisovateli, především však jako o autorovi proslulé Reportáže, psané na oprátce. Tato práce se zabývá autenticitou textu, kritickými ohlasy Reportáže, psané na oprátce i jejím přijímáním od jejího prvního vydání. Jsou zde také rozebírány otázky, které se Julia Fučíka a jeho díla týkají.
Abstract in different language: This bachelor´s dissertation deal with Julius Fučík as a journalist and a writer, mainly as a author of famous Reportáž, psaná na oprátce. This thesis engage in authenticity of the text, critical reactions of Reportáž, psaná na oprátce and its accepting from its the first publication. There are analysed the questions of Julius Fučík and his work too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Hermanova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
hermanova.pdfPosudek vedoucího práce383,92 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).hermanova.pdfPosudek oponenta práce227,49 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).hermanova.pdfPrůběh obhajoby práce161,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.