Název: Řečová kultura v českém jazykovém prostředí očima lingvistů (se zaměřením na mluvený projev ve veřejné komunikaci)
Další názvy: Culture of speach in the Czech language environment through the eyes of linguists (with focus on spoken public communication)
Autoři: Vatrová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Málková, Jitka
Oponent: Chýlová, Helena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4496
Klíčová slova: řečová kultura;spisovnost;standard;mluvený projev;kultivovanost;řečové vzory;lingvista
Klíčová slova v dalším jazyce: speech culture;literary language;standard;spoken utterance;cultivation;speech models;linguist
Abstrakt: V bakalářské práci se zabývám jazykovou a řečovou kulturou, zvláště pak mluveným projevem v masmédiích a ve školním prostředí. Cílem práce je souhrnně přiblížit názory lingvistů na danou problematiku.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor work I occupy by the language and speech culture, especially by spoken utterance in the mass media and in the school. The object of the work is present summary linguists´ opininons on the topic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Kristyna Vatrova, 2012.pdfPlný text práce561,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vatrova2.pdfPosudek vedoucího práce445,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).vatrova2.pdfPosudek oponenta práce120,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).vatrova2.pdfPrůběh obhajoby práce174,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4496

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.