Title: Specifika francouzského jazyka v Belgii
Other Titles: Specific problems related to the reality of Belgium today
Authors: Zelenka, Jaroslav
Advisor: Horová, Helena
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4506
Keywords: Belgie;politická krize;Československo;francouzština;jazyková specifika;vícejazyčné státy
Keywords in different language: Belgium;political crisis;Czechoslovakia;french;linguistic specifics;multilingual states
Abstract: Práce přináší globální pohled na Belgii pro potřeby studentů CJKP (Cizí jazyky pro komerční praxi). Popisuje postavení francouzského jazyka na území Belgie, jakož i aktuální situaci v Belgii a důvody a možná řešení politické krize. Déle porovnává rozpad Československa s eventuálním rozpadem Belgie.
Abstract in different language: The thesis propose a global view on Belgium for the needs of students of CJKP (Foreign languages for commercial pourposes). It describes the position of French language on the Belgian territory as well as the current situation in Belgium and the reasons and possible solutions of the political crisis. Furthermore it compares the division of Czechoslovakia with the eventual division of Belgium.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslav Zelenka - Bakalarska prace.pdfPlný text práce822,96 kBAdobe PDFView/Open
File0010.PDFPosudek vedoucího práce369,03 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPosudek oponenta práce338,17 kBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPrůběh obhajoby práce313,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.