Název: Specifika francouzského jazyka v Belgii
Další názvy: Specific problems related to the reality of Belgium today
Autoři: Zelenka, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4506
Klíčová slova: Belgie;politická krize;Československo;francouzština;jazyková specifika;vícejazyčné státy
Klíčová slova v dalším jazyce: Belgium;political crisis;Czechoslovakia;french;linguistic specifics;multilingual states
Abstrakt: Práce přináší globální pohled na Belgii pro potřeby studentů CJKP (Cizí jazyky pro komerční praxi). Popisuje postavení francouzského jazyka na území Belgie, jakož i aktuální situaci v Belgii a důvody a možná řešení politické krize. Déle porovnává rozpad Československa s eventuálním rozpadem Belgie.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis propose a global view on Belgium for the needs of students of CJKP (Foreign languages for commercial pourposes). It describes the position of French language on the Belgian territory as well as the current situation in Belgium and the reasons and possible solutions of the political crisis. Furthermore it compares the division of Czechoslovakia with the eventual division of Belgium.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jaroslav Zelenka - Bakalarska prace.pdfPlný text práce822,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0010.PDFPosudek vedoucího práce369,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0011.PDFPosudek oponenta práce338,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0012.PDFPrůběh obhajoby práce313,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4506

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.