Název: ,,Konec světa´´ v Bretani, kam až dosahuje celý kontinent... (Rozmanitý svět Bretaně)
Další názvy: "End of earth" of Brittany where reaches a whole continent... ( A diverse universe of Brittany)
Autoři: Čiberová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Potměšilová, Hana
Oponent: Koláříková, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4510
Klíčová slova: Bretaň;konec světa;Rozmanitý svět;Belle-Ile-en-Mer;Bellilois;Finistere;bretonský jazyk;le gwen ha du;hermelín
Klíčová slova v dalším jazyce: Brittany;end of earth;divers univers;Belle-Ile-en-Mer;Bellilois;Finistere;Breton language;le gwen ha du;ermine
Abstrakt: Bakalářská práce si klade za cíl představit francouzský region Bretaň, jeho rozmanitost, rozdílnost, originalitu a bretonskou identitu, jakou je charakterizován, stejně tak jako vysvětlit pojem "Konec světa", kterým je tento region přezdíván a nakonec podat základní informace o jednom z bretonských ostrovů, o Belle-Ile-en-Mer.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis deals with the presentation of a French region Brittany, its diversity, difference, originality and Breton's characteristic identity. In the same time the thesis tries to explain the concept of "End of earth", the nickname of Brittany. At the end it gives some basic information about one of the Breton´s isles, about Belle-Ile-en-Mer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Ciberova Veronika 2012.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0013.PDFPosudek vedoucího práce421,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0014.PDFPosudek oponenta práce748,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0015.PDFPrůběh obhajoby práce228,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4510

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.