Title: ,,Konec světa´´ v Bretani, kam až dosahuje celý kontinent... (Rozmanitý svět Bretaně)
Other Titles: "End of earth" of Brittany where reaches a whole continent... ( A diverse universe of Brittany)
Authors: Čiberová, Veronika
Advisor: Potměšilová, Hana
Referee: Koláříková, Dagmar
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4510
Keywords: Bretaň;konec světa;Rozmanitý svět;Belle-Ile-en-Mer;Bellilois;Finistere;bretonský jazyk;le gwen ha du;hermelín
Keywords in different language: Brittany;end of earth;divers univers;Belle-Ile-en-Mer;Bellilois;Finistere;Breton language;le gwen ha du;ermine
Abstract: Bakalářská práce si klade za cíl představit francouzský region Bretaň, jeho rozmanitost, rozdílnost, originalitu a bretonskou identitu, jakou je charakterizován, stejně tak jako vysvětlit pojem "Konec světa", kterým je tento region přezdíván a nakonec podat základní informace o jednom z bretonských ostrovů, o Belle-Ile-en-Mer.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the presentation of a French region Brittany, its diversity, difference, originality and Breton's characteristic identity. In the same time the thesis tries to explain the concept of "End of earth", the nickname of Brittany. At the end it gives some basic information about one of the Breton´s isles, about Belle-Ile-en-Mer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Ciberova Veronika 2012.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
File0013.PDFPosudek vedoucího práce421,45 kBAdobe PDFView/Open
File0014.PDFPosudek oponenta práce748,16 kBAdobe PDFView/Open
File0015.PDFPrůběh obhajoby práce228,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.