Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPotměšilová, Hana
dc.contributor.authorLochmanová, Zuzana
dc.contributor.refereeSitek, Pavel
dc.date.accepted2012-05-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:41:05Z
dc.date.available2011-04-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:41:05Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier46542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4513
dc.description.abstractPráce pojednává o komiksech a je zaměřená především na tři oblasti: Spojené státy americké, Japonsko, Francii a Belgii. Tato práce se zabývá definicí pojmu komiks, základními pojmy komiksu a odkud se vzal pojem komiks jako "deváté" umění. Dále pojednává o historii komiksu až do dnes, o jeho žánrech a tendencích. V práci jsou zmíněni nejslavnější autoři a jejich díla. V přílohách lze najít glosář a ukázky nejvýznamnějších děl.cs
dc.format47 s. 5 s. (58 941 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkomikscs
dc.subjectdeváté uměnícs
dc.subjectžánrycs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectSupermancs
dc.subjectAsterixcs
dc.subjectObelixcs
dc.subjectOsamu Tezukacs
dc.subjectmangacs
dc.subjectTintincs
dc.titleKomiks - "deváté" uměnícs
dc.title.alternativeComics - the "Ninth" Arten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra románských jazykůcs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with comics and is focused on three areas: the USA, Japan, France and Belgium. This thesis concerns the definition of comics, the elements of comics, and origin of the term of comics as the "ninth" art. This thesis deals with the history of comics up to now, with its genres and its tendences. The most important authors and their works are mentioned in this thesis. In the appendix is a glossary and examples of the most famous works.en
dc.subject.translatedcomicsen
dc.subject.translatedninth arten
dc.subject.translatedgenresen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedSupermanen
dc.subject.translatedAsterixen
dc.subject.translatedObelixen
dc.subject.translatedOsamu Tezukaen
dc.subject.translatedmangaen
dc.subject.translatedTintinen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zuzana_Lochmanova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
File0009.PDFPosudek vedoucího práce398,52 kBAdobe PDFView/Open
File0010.PDFPosudek oponenta práce416,64 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPrůběh obhajoby práce303,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.