Title: VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU
Other Titles: Visual identity of the existing subject
Authors: Doubravská, Lucie
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Zámiš Ondřej, MgA.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45767
Keywords: vizuální identita;grafický design;duševní zdraví;psychosociální centrum;logo
Keywords in different language: visual identity;graphic design;mental health;psychosocial center;logo
Abstract: Diplomová práce se zabývá vytvořením nové vizuální identity Psychosociální centra Přerov. Pod Psychosociální centrum v Přerově spadají tři oddělení. Hlavním oddělením je Psychosociální centrum, které se zabývá komplexní péčí pro lidi s psychickými problémy a duševními poruchami a řadí se pod něj několik ordinací. Dalším oddělením je Centrum duševního zdraví, které zajišťuje terénní zdravotní péči zaměřenou na na pacienty se závažným duševním onemocněním. Posledním oddělením je Duševní zdraví o. p. s., které poskytuje terénní sociální péči, díky které se klienti znovu začleňují do běžného života. Nové logo se skládá ze zkratky Psyche. Bylina nahrazuje ve slově Psyche, vždy písmeno y. Každé oddělení a jednotlivé ordinace jsou zastoupeny jednou bylinkou. Všechny tyto bylinky jsou využívány při léčbě nejrůznějších psychických potíží a jejich příznaků.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the creation of a new visual identity for Psychosocial Center Prerov. There are three departments. The main department is focused on complex care for people with mental disorders and comprehensive health problems. The other one is the Center of Mental Health which provides health care for patients with serious mental illnesses at their home. The last of the departments is Mental Health o. p. s. which focuses on care that helps clients to accustom back to daily life. The new logo consists of the abbreviation Psyche. The herb replaces the letter y in the word Psyche. Each department and each individual practise is represented by a different herb. All these herbs are used in the treatment of various psychological problems and their symptoms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Doubravska_Lucie_Teoreticka_cast_2020_2021_GD.pdfPlný text práce30,24 MBAdobe PDFView/Open
Doubravska.pdfPosudek vedoucího práce649,75 kBAdobe PDFView/Open
Doubravska_0.pdfPosudek oponenta práce510,68 kBAdobe PDFView/Open
Doubravska_1.pdfPrůběh obhajoby práce271,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.