Title: Stanovení vlivu sálání pecní vyzdívky na vsázku ingotů pomocí CAE
Other Titles: Analysis of the influence of radiation furnace linings batch of ingots using CAE
Authors: Baroch, Ondřej
Advisor: Mentl, Václav
Referee: Lüftnerová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4607
Keywords: Vznik trhlin;vliv sálání v peci;vsázka ingotů;teplotní pole;napěťové pole;zpřesněná materiálová data;reálné podmínky;FEM model
Keywords in different language: Ingot cracking;work load of disparate ingots;radiation in furnace;FEM model;temperature field;more accurate material data;real codnitions
Abstract: Tato práce se zabývá vlivem sálání pecní vyzdívky na vsázku ingotů a možným vznikem podélných trhlin během ohřevu ingotu z materiálu 34CrNiMo6 v peci, které mohou vznikat v počátcích ohřevu. Hlavním cílem bylo především zpřesnit již realizované simulace, a to pomocí rozložení vsázky ingotů, zpřesněných materiálových dat a teplotním polem v ingotu.
Abstract in different language: The purpose of this diploma thesis is to analyse the influence of radiation in furnace on variors ingots and possible formation of longitudinal surface cracks in a work load of diverse ingots. The cracks probably form within a few minutes of charging due to the temperature gradient that has the most severe impact on the ingot surface. A numerical model was created to analyse the behaviour of a work load of diverse ingots in a furnace. The selected ingots that were part of the observation were selected by statistical analysis. Ingots cast from 34CrNiMo6 steel were used for the simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Baroch.tifPosudek vedoucího práce51,26 kBTIFFView/Open
OP_Baroch.tifPosudek oponenta práce128,75 kBTIFFView/Open
Prubeh_Baroch.tifPrůběh obhajoby práce43,37 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.