Název: Stanovení vlivu sálání pecní vyzdívky na vsázku ingotů pomocí CAE
Další názvy: Analysis of the influence of radiation furnace linings batch of ingots using CAE
Autoři: Baroch, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mentl, Václav
Oponent: Lüftnerová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4607
Klíčová slova: Vznik trhlin;vliv sálání v peci;vsázka ingotů;teplotní pole;napěťové pole;zpřesněná materiálová data;reálné podmínky;FEM model
Klíčová slova v dalším jazyce: Ingot cracking;work load of disparate ingots;radiation in furnace;FEM model;temperature field;more accurate material data;real codnitions
Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivem sálání pecní vyzdívky na vsázku ingotů a možným vznikem podélných trhlin během ohřevu ingotu z materiálu 34CrNiMo6 v peci, které mohou vznikat v počátcích ohřevu. Hlavním cílem bylo především zpřesnit již realizované simulace, a to pomocí rozložení vsázky ingotů, zpřesněných materiálových dat a teplotním polem v ingotu.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this diploma thesis is to analyse the influence of radiation in furnace on variors ingots and possible formation of longitudinal surface cracks in a work load of diverse ingots. The cracks probably form within a few minutes of charging due to the temperature gradient that has the most severe impact on the ingot surface. A numerical model was created to analyse the behaviour of a work load of diverse ingots in a furnace. The selected ingots that were part of the observation were selected by statistical analysis. Ingots cast from 34CrNiMo6 steel were used for the simulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Baroch.tifPosudek vedoucího práce51,26 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Baroch.tifPosudek oponenta práce128,75 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Baroch.tifPrůběh obhajoby práce43,37 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4607

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.