Title: Vliv politiky apartheidu na budování jednotného národa a kulturní vnímání JAR
Other Titles: The Influence of the Policy of Apartheid on the Building of the United Nation in the Republic of South Africa.
Authors: Štěpánová, Petra
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4614
Keywords: apartheid;postapartheidní JAR;kultura;rasa;etnicita;identita;sociální konstrukce reality;kulturní politika;dědictví apartheidu;jihoafrická společnost
Keywords in different language: apartheid;post-apartheid South Africa;culture;race;ethnicity;identity;social construction of reality;legacy of apartheid;South African society
Abstract: Po skončení apartheidu v Jihoafrické republice dochází k radikální společensko-politické transformaci.Dlouhou dobu se předpokládalo, že boj proti apartheidu skončí rasovou válkou. Demokratizace Jihoafrické republiky tak byla jedním z překvapení 20. století. Po roce 1994 je utvářená nová Jižní Afrika, která je označována nejrůznějšími slovními symboly jako např. Duhový národ, Jedna země ? mnoho kultur, Jednota v rozmanitosti, Nerasovost, Africká renesance, apod.Jihoafrická republika vykazuje komplexnost různých identit ?nábožensky i etnicky. V těchto společnostech bývá přivlastnění kultury jasným politickým cílem. Kultura je ve společenských vědách naprosto běžným a hojně používaným pojmem. Je základním stavebním kamenem celé řady teorií a praxí, aniž by jí byl připisován přínosný analytický význam.Cílem mé práce je dokázat, že rasa a kultura jsou intelektuální konstrukce, které formovaly jihoafrickou společnost prostřednictvím politické moci.
Abstract in different language: The aim of my work is to show race and culture as intellectual constructs that have been shaping South African society through political power. Social construction of reality constitutes the theoretical basis of the whole premise of my work. This means that cultural categories were created artificially and became a tool of apartheid segregation policies. The concept of race rooted in South Africa as a result of colonialism. Segregation laws were based on racist paradigm, but they were advocated by culture. Culture is an easily exploitable concept because it is ubiquitous, and thus also unclear. Culture has replaced class, race and all other determinants of behaviour. Race is a considerably western phenomenon, which originates in the time western imperialists faced non-European people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Stepanova Petra.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Stepanova_ved_DP_ros.docxPosudek vedoucího práce40,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Stepanova_opo.docPosudek oponenta práce52 kBMicrosoft WordView/Open
Stepanova.pdfPrůběh obhajoby práce219,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.