Title: Využití konceptu terorismu v americké zahraniční politice
Other Titles: The usage of the concept of terrorism in U.S. foreign policy
Authors: Halounová, Nikola
Advisor: Behenský, David
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4620
Keywords: terorismus;americká zahraniční politika;sekuritizace
Keywords in different language: terrorism;U.S. foreign policy;securitization
Abstract: Spojené státy americké a jejich obyvatelé jsou častým cílem násilných útoků. Události z 11. září 2001 se ale staly historickým milníkem. Cílem této práce je zachytit proměnu chápání terorismu v oficiálních dokumentech Spojených států amerických v souvislosti s událostmi z 11. září 2001 a zachytit, jak tato proměna vedla k přijetí mimořádných zahraničněpolitických opatření.
Abstract in different language: The United States of America and its inhabitants are frequently targets of violent attacks. However, the events of September 11, 2001 has become a historical milestone. The aim of this diploma thesis is to capture the transformation of understanding terrorism in the official documents of the United States in connection with the events of 11 September 2001 and describe, how this change led to the extraordinary foreign policy measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce505,1 kBAdobe PDFView/Open
Halounova_Vedouci_Behensky.docxPosudek vedoucího práce44,25 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Halounova_DP_opo.docxPosudek oponenta práce46,23 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Halounova.pdfPrůběh obhajoby práce203,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.