Název: Využití konceptu terorismu v americké zahraniční politice
Další názvy: The usage of the concept of terrorism in U.S. foreign policy
Autoři: Halounová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Behenský, David
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4620
Klíčová slova: terorismus;americká zahraniční politika;sekuritizace
Klíčová slova v dalším jazyce: terrorism;U.S. foreign policy;securitization
Abstrakt: Spojené státy americké a jejich obyvatelé jsou častým cílem násilných útoků. Události z 11. září 2001 se ale staly historickým milníkem. Cílem této práce je zachytit proměnu chápání terorismu v oficiálních dokumentech Spojených států amerických v souvislosti s událostmi z 11. září 2001 a zachytit, jak tato proměna vedla k přijetí mimořádných zahraničněpolitických opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The United States of America and its inhabitants are frequently targets of violent attacks. However, the events of September 11, 2001 has become a historical milestone. The aim of this diploma thesis is to capture the transformation of understanding terrorism in the official documents of the United States in connection with the events of 11 September 2001 and describe, how this change led to the extraordinary foreign policy measures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce505,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halounova_Vedouci_Behensky.docxPosudek vedoucího práce44,25 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Halounova_DP_opo.docxPosudek oponenta práce46,23 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Halounova.pdfPrůběh obhajoby práce203,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.